Euroopa Komisjon algatas Eesti riigi suhtes rikkumismenetluse, milles heidetakse ette, et me ei hinda raiete lubamisel piisavalt mõjusid metsaelupaikadele.

  • Maamajandus
  • 4. veebruar 2022
  • Pildistas Katrin Jõgisaar, Bioneer.ee

Selleks, et võimalik negatiivne mõju elupaikadele ära hoida, peatakse raied seniks, kuni elupaikade olemasolu on lõplikult selge. Kinnituse annavad täiendavad inventuurid, kuid meie hinnangul on üheksal juhul kümnest siiski tegemist elupaikadega.

28 kuu jooksul loodame koos Keskkonnaministeeriumi ja partneritega leida pikemaajalise lahenduse metsaelupaikade kaitseks läbi seadusandluse. Looduskaitseliste piirangute tõttu Natura 2000 erametsamaal saamata jäävat tulu kompenseerib Eesti riik erametsaomanikule läbi SA Erametsakeskuse.

Väärtuslikke metsaelupaiku on piiranguvööndites hinnanguliselt 42 358 hektaril, neist 12 685 hektarit erametsades ning 29 673 hektari riigimaal või segaomandis. Natura 2000 on üle-euroopaline looduskaitsealade võrgustik, mille eesmärk on säilitada või vajadusel taastada ohustatud liikide ja elupaikade soodne seisund.

Natura aladel on lubatud tegevus, mis ei kahjusta Natura ala eesmärke. Eesti Natura 2000 võrgustik koosneb 66 linnualast ja 541 loodusalast kogupindalal 14 859 ruutkilomeetrit.

Elupaik on looduslike tingimuste kogum, mis on vajalik, et liik saaks selles kohas elada.