Möödunud nädalal viisid Keskkonnainspektsioon ning Maksu- ja Tolliamet Pärnumaal läbi ühisreidi, et kontrollida raielankidel metsaõigusnormide täitmist, tuvastada raiet tegevad isikud ning koos sellega kontrollida maksunõuetest kinnipidamist.

  • Maamajandus
  • 22. veebruar 2013
  • Pildistas Katrin Jõgisaar, Bioneer.ee

Reidi käigus kontrolliti raietegevust neljal kinnistul, millest kolm kuulusid eraisikule ja üks juriidilisele isikule. Kokku oli raietöödel 14 isikut. Kahel juhul oli kohal omanik ise või tema esindaja.

Dokumentide osas tuvastati mitmeid puudusi. Ühel omanikest ei olnud metsas kaasas nõutavat metsateatist, mille kohta tehti talle suuline märkus. Teine omanik oli raiesse märkinud ka osa eraldisest, millele metsateatist ei olnud. Raiet ei oldud veel alustatud ja seega piirduti tähelepanu juhtimisega sellele mittevastavusele.

Ühel abitöölisel ei olnud tema enda sõnul kehtivat isikut tõendavat dokumenti ja kolmel raietöölisel oli dokument langist eemal autos.

Taolised puudused on raietöödel üsna tüüpilised. Sellepärast tuletab Keskkonnainspektsiooni Lääne regiooni peainspektor-nõunik Aavo Sempelson kõigile metsaomanikele ja raietöölistele meelde, et metsa raieks võttev isik peab kindlasti enne raiet veenduma raie seaduslikkuses ning raiet tegeval isikul peab raiekohas kaasas olema metsateatis ja isikut tõendav dokument.

Maksu- ja Tolliamet tuvastas reidi käigus, et kaheksal inimesel puudus tööandja ning kehtiv sotsiaalkindlustus, mis näitab, et metsasektoris tehakse palju töid nn mustalt ehk juhutöödena. Langil töötanutest üks oli näiteks küll ettevõtte juhatuse liige, kuid ei teadnud nimetada oma töötasu. Reidil tuvastatud andmete põhjal alustati kahe ettevõtte suhtes menetlust.

Maksu- ja Tolliameti kontrolliosakonna VII kontrollitalituse juhataja Airi Lepassar tuletab meelde, et ka juhutöödel saadud tulu tuleb deklareerida ja maksuhaldur kindlasti jälgib selle täitmist. „Kontrolli tulemustest lähtuvalt valitseb ka metsatöödel suur ümbrikupalga maksmise risk, mistõttu Maksu- ja Tolliamet jätkab ka edaspidi sarnaste reididega,“ märkis Lepassar.

Hiljuti toimus samasugune ühisreid ka Saaremaal, kus tuvastati sarnaseid puudujääke.