Keskkonnaminister Rene Kokk ja kuhuviia.ee rakenduse juht Kristiina Kerge sõlmisid eile vaba tahte lepingu, et edendada ühiselt jäätmete liigiti sortimist. Kuhuviia.ee on kiireim ja lihtsaim keskkond, kust leiab lähimad kogumispunktid ja jäätmejaamad.

  • Jäätmed
  • 15. jaanuar 2020
  • Foto: Keskkonnaminister Rene Kokk. Janek Jõgisaar, Bioneer.ee

Kuhuviia.ee on mugav keskkond, mis tõstab ühtlasi nii jäätmeteadlikkust kui ütleb ka konkreetselt seda, kuhu mingit liiki jäätmed viia tuleb. Keskkonnaministeeriumile on selline kompaktne ja praktiline portaal oluliseks abiliseks usaldusväärse info kättesaadavaks tegemisel,” ütles keskkonnaminister Rene Kokk.

Täna kogutakse liigiti kõige rohkem paberi-, papi- ja metallijäätmeid, millele järgnevad biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed ning elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid. Vaatamata tollele pole Eestis olmejäätmete ringlussevõtu sihttase viimastel aastatel oluliselt paranenud.  Selleks, et seda suurendada, tuleb arendada kogumisvõrgustikku ning tõsta ka inimeste teadlikkust.

Kuhuviia.ee juhi Kristiina Kerge sõnul on tegemist valdkonnaga, mille edasi arendamiseks ja elanikkonna teadlikkuse kasvatamiseks on vaja järjepidevat ja süsteemset koostööd.

„Meie meeskond arendab Kuhuviia.ee keskkonda iganädalaselt ning see leping annab meile kindluse, et oleme kaasatud oluliste valdkondlike otsuste langetamisesse. Samuti saame laiendada koostööd elanikkonna teadlikkuse kasvatamisel,“ ütleb Kerge ning lisab: „Oleme Kuhuviia.ee keskkonda aktiivselt arendanud alates 2014. aastast ning peamine märksõna on olnud koostöö – olgu see tootjavastutusorganisatsioonide, ministeeriumi, teiste sarnaselt mõtlevate organisatsioonide või meie oma vabatahtlikega. Näeme, et inimesed huvituvad üha rohkem sellest, et jäätmed jõuaksid õigesse kohta, mida kinnitab ka meie kasutajaskonna pidev kasv."

Vaba tahte lepingu peamine põhjus on üheskoos arendada edasi www.kuhuviia.ee veebilehte ning  ajakohastada sealset kaardirakendust. Keskkonnaministeerium kaasab võimalusel portaali esindajaid jäätmealastesse teavitustegevustesse ning teavitab operatiivselt jäätmevaldkonna õigusalastest kavatsustest. Samuti kohtutakse regulaarselt, et arutada ühiseid eesolevaid koostöökohti, olgu nondeks portaali arendamine, kampaaniad vms tõhus teavitustegevus.

Vaba tahte lepinguid on sõlminud Keskkonnaministeerium juba 20 aastat. Keskkonnaministeeriumil on hetkel 15 vaba tahte lepingut, millest suurem osa on sõlmitud erialaliitudega.