Homme, 22. veebruaril on eelnõu 734 SE Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus kolmas lugemine. Eelmisel nädalal, 15. veebruaril hääletas Riigikogu eelnõusse sisse öösihikute lubamisega seotud muudatusettepanekud.

Loomus soovitab keskkonnaseadustiku muudatused kolmandal lugemisel maha hääletada ja jahiseadus avada, seejuures kaasata erinevad huvigrupid.

Ühelt poolt tegelevad jahimehed populatsioonide ja viirushaiguste leviku piiramisega, mis on riigi poolt tellitud. See vajab põhjalikku analüüsi tagamaks, et kasutusele on võetud õiged vahendid ja meetodid, sh peab kaaluma ka mittesurmavaid alternatiive. Öösihikute puhul seda tehtud ei ole. Nende kasutuselevõttu kiirustades ja analüüsimata ei toeta ka Keskkonnaminister, Keskkonnaministeerium, Riigikogu Õiguskomisjon ning looma- ja keskkonnakaitseorganisatsioonid. Lisaks on Keskkonnaamet välja toonud ka, et öösihikute kasutuselevõtt raskendab järelevalvet ja salaküttide tuvastamist.

Teiselt poolt on jaht hobitegevus, sh vibujaht, trofeejaht, jahiturism jne, mis vajab laiemat arutelu ja ühiskonna kaasamist, sest tegemist on eetikat ja ühiskonnanorme puudutava küsimusega. Öösihikute kohta on ka Eesti Jahimeeste Selts ise öelnud, et nende kasutamine ka katku ei ole põhjendatud rõhutades, et ka katku ajal järgida kaasaegsele jahimehele omaseid euroopalikke eetilisi ja moraalseid tõekspidamisi.

Eelnõu 734 SE ise võeti valitsuse algatusel Riigikogus menetlusse eelmise aasta novembris. Öösihikute kasutuselevõttu puudutavat regulatsiooni eelnõu ei sisaldanud. Eelnõudele 734 SE ja 737 SE tehti enne teist lugemist muudatusettepanekud, mille eesmärk oli öösihikute kasutuselevõtu lubamine. Muudatusettepanekuid arutasid vastavalt Keskkonnakomisjon ja Õiguskomisjon. Muudatusettepanek relvaseadusele eelnõus 737 SE Õiguskomisjonis toetust ei leidnud (07.02.2023). Peale seda lisati analoogne relvaseaduse muudatusettepanek eelnõule 734 SE, mis Keskkonnakomisjonis heaks kiideti ja teisele lugemisele esitati (13.02.2023). Eelnõu 734 SE öösihikuid puudutavad muudatusettepanekud võeti vastu 22 poolthäälega ja 14 vastuhäälega, sh 42 Riigikogu liiget, kes olid märkinud end istungi alguses kohalolijaks, ei hääletanud üldse. 

Ehk lühidalt suruti öösihikute kasutuselevõtt läbi vaatama Õiguskomisjoni, Keskkonnaministeeriumi, Keskkonnaministri, Keskkonnaameti ja ühiskonna vastuseisule. Toome välja ka, et muudatuse algatajate seas on Riigikogu liikmed Keskkonnakomisjoni esimees Andres Metsoja ja Eesti Jahimeeste Seltsi juhatuse liige Riho Breivel.