Keskkonnaministeerium kinnitab, et kodanikuliikumine „Päästkem Eesti Metsad“ on oma seisukohad Riigimetsa Majandamise Keskuse ja metsaseaduse eelnõu kohta rajanud emotsioonidele, mitte faktidele.

  • Maamajandus
  • 29. mai 2008
  • Pildistas Katrin Jõgisaar, Bioneer.ee
„Pean oma kohuseks Eesti inimestele ütelda, et „Päästkem Eesti Metsad“ tegutsevad puhtalt emotsioonide ajel ning annavad avalikkusele kahetsusväärselt eksitavat infot,“ ütles keskkonnaminister Jaanus Tamkivi. „Veendusin selles eile õhtul, kui kohtusin aktsiooni juhi Lauri Läänemetsaga - ta ei osanud kogu meie vestluse ajal tuua välja sisulisi argumente, mille nimel konkreetselt see kodanikuliikumine õigupoolest võitleb,“ sõnas keskkonnaminister. Minister märkis ühtlasi, et eeldatavasti on aktsiooni tegelik eesmärk poliitiline, sest tänasel meeleavaldusel on kõneisikutena välja kuulutatud vaid kolme erakonna juhtfiguurid.

Keskkonnaministeerium on metsaseaduse eelnõu ettevalmistamisega tegelenud juba üle aasta, seetõttu on alusetud süüdistused nagu oleks eelnõu valminud kiirustades. Mitmed täiendused on kavandatud tegelikult juba 2002. aastal Riigikogu poolt heaks kiidetud kuni 2010. aastani kehtivast Metsanduse arengukavast. Ühtlasi on ministeerium olnud ja on jätkuvalt avatud seaduse eelnõu puudutavatele aruteludele.

Keskkonnaministeerium kaasas metsaseaduses tehtavate muudatuste ettevalmistamisse algusest peale nii valitsusväliseid organisatsioone kui ka riigiasutusi. Näiteks osalesid eelnõu arutelul Eesti Maaülikooli, Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskuse, Eesti Erametsaliidu, Eestimaa Looduse Fondi, Eesti Metsatööstuse Liidu, Riigimetsa Majandamise Keskuse, Riikliku Looduskaitse Keskuse, Erametsakeskuse, Keskkonnainspektsiooni jt esindajad, kes esitasid ka hulgaliselt ettepanekuid.

Vaata lisaks:
* Keskkonnaminister selgitas metsaseaduse valupunkte (http://www.envir.ee/1074147)
* Metsaseaduse muutmine on jätkuvalt avatud aruteluks (http://www.envir.ee/1034954)