Keskkonnaministeerium otsustas kahte stardirahastu Prototron viimases taotlusvoorus osalenud meeskonda toetada kokku 14 000 euroga. Toetus on mõeldud idee arendamiseks ja turule toomiseks.

„Erinevaid nutiprojekte tekib nagu seeni pärast vihma, aga neid on ka väga vaja, sest kliimaeesmärkide saavutamiseks tuleb vanade ja ebaotstarbekate süsteemide asemele leiutada uued ja säästlikumad. Eriti vahva on, et üks auhinna saaja on n-ö "minilennunduse" esindaja ning toetusraha tuleb "suurlennunduse" kasvuhoonegaaside heitkoguste ühikute müügist. Häid keskkonnavaldkonna ideid toetame hea meelega ka järgmistes taotlusvoorudes,“ ütles keskkonnaminister Marko Pomerants.

Kokku esitati Prototroni sellekevadises voorus 207 taotlust, 10 parimat kaitsesid oma ideed ekspertkogu ees, rahastuse kogusummas 34 000 eurot sai kuus meeskonda. Ekspertkogusse kuulusid Priit Alamäe (Nortal), Jaak Raie (Tehnopol), Heiki Raadik (Swedbank), Jaanus Tamm (Defendec), Yrjö Ojasaar (Solon Partners), Andrus Oks (SmartCap), Margus Uudam (EstVCA) ja Madis Raukas (TTÜ).

Keskkonnaministeerium kutsus omakorda keskkonnavaldkonnaga seotud meeskonnad oma ideid tutvustama, et välja selgitada nende ideede seotus meie kliimaeesmärkidega. Keskkonnaministeeriumi asekantsler Meelis Münt selgitas, et toetust saanud projektide meeskondade kompetentsi hinnati piisavalt tugevaks, et jõuda oma uudsete lahendustega ka rahvusvahelisele turule. Kaks projekti – Hepta Group Energy ja Shipitwise saavad kumbki 7 000 eurot.

Hepta Group Energy arendab elektrivõrkude õhuseire ja tehnilise analüüsi platvormi. Shipitwise töötab välja platvormi väikeettevõtjatele, et lihtsustada pakkide saatmise protsessi alates pakendamisest kuni kohale toimetamiseni.

Toetuseks ette nähtud summa pärineb Euroopa Liidu 2013–2020 aasta lennunduse Eesti kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikute müügist. Müügist saadud tulu kasutatakse kliimapoliitiliste eesmärkide saavutamise toetamiseks.

Prototroni rahastu asutasid 2012. aastal Swedbank, Tehnopol ja Tallinna Tehnikaülikool, eesmärgiga toetada alustavaid ettevõtjaid ja leiutajaid rahaliselt esimese töötava tootenäidise ehk prototüübi väljatöötamisel. Prototroni rahastusse võivad kandideerida kõik prototüüpivad eraisikud ja ettevõtted, kelle ideed kuuluvad roheliste tehnoloogiate, elektroonika, mehhatroonika ja infotehnoloogia valdkonda.