Neljapäeval, 24. novembril toimub Keskkonnaministeeriumis kiirgusseminar,  mille eesmärgiks on jagada informatsiooni kõigile huvilistele, kes soovivad oma teadmisi selles vallas täiendada.

Seminaril saab kuulata ekspertide ettekandeid, sh teevad Keskkonnaameti peaspetsialistid ülevaate kiirgusest, selle kasutamisest Eestis, ohutusnõuetest, kiirgusjuhtumitest ja nendeks valmisolekust.

Seminaril räägitakse radoonist meie igapäevaelus ning antakse ülevaade kiirgusvaldkonna arengutest, sh kiirgus-, tuumaohutus- ja radoonialase õigusloome uuendustest  Euroopa Liidus ja Eesti tulevikuplaanidest.

Loengute kuulamine on osalejatele tasuta, kuid vajalik on eelregistreerimine. Registreerimiseks tuleb hiljemalt 21. novembriks saata e-kiri Keskkonnaministeeriumi kliima- ja kiirgusosakonna peaspetsialistile Krista Saarikule (krista.saarik@envir.ee).

Seminari päevakavaga saab tutvuda Keskkonnaministeeriumi kodulehel.