Valitsuses heaks kiidetud eelarvestrateegia kohaselt hakkab järgmisest aastast kiiremas tempos vähenema riigi ootus Riigimetsa Majandamise Keskusest (RMK) võetavate dividendide osas. Võrreldes käesoleva aastaga väheneb 2023. aastaks RMK dividendidest saadava tulu ootus enam kui kaks korda. Keskkonnaminister Tõnis Mölderi sõnul on tegemist märgilise otsusega, mis loob eelduse kursimuutuseks RMK-s.

  • Maamajandus
  • 4. mai 2021
  • Pildistas Katrin Jõgisaar, Bioneer.ee

 „Ühiskondlikud ootused riigimetsa majandamisele on muutunud ning sellest pole võimalik mööda vaadata. Riigile kuuluv mets on meie kõigi ühine ressurss ning käes on hetk, mil peame tegema põhjaliku revisjoni neis prioriteetides, kuidas selle majandamisega edasi minna,“ ütles Mölder.

„See kursimuutus ei saa olema lihtne, sest kaalukausi ühel pool on metsandussektor ja sellega seotud töökohad, teisel pool aga põhiseaduse kaitse all olev rahvuslik rikkus, loodusressurss, mida tuleb kasutada säästlikult. Õigupoolest ega teist varianti polegi, peame arutama ja argumenteerima, vajadusel tuliselt vaidlema, kuid siiski kuskil keskel kokku leppima, et RMK tegevuses oleks ökoloogilised, majanduslikud, kultuurilised ja sotsiaalsed eesmärgid paremas tasakaalus,“ rõhutas Mölder.

Dividendiootuse vähendamine on riigi eelarvestrateegias kokku lepitud, kuid see, kuidas, kus ja millistel tingimustel mõjutab dividendiootuse vähenemine raiemahtu, tuleb Mölderi kinnitusel Keskkonnaministeeriumi ja RMK nõukogu vahelistes aruteludes kokku leppida. „Konkreetse plaaniga tuleme välja hiljemalt sügiseks,“ lausus Mölder.

Mölderi sõnul on koalitsioonilepingus sõnastatud raiesurve vähendamine oma olemuselt riikliku tellimuse muutmine RMK-le. „Dividendide ootuse kärpimine näitab selgelt, et riik soovib ettevõtte omanikuna tempot aeglustada ning edasise strateegiaga põhjalikult tegeleda. Olgu see siis näiteks tegutsemine kodulähedastes puhkemetsades ehk nn KAH-aladel või loodushariduse arendamine. RMK fookus peab olema suunatud eelkõige loodushoiuga tegelemisele. Meie soov on, et raiesurve vähenemine algaks inimestele olulistest puhkemetsadest,“ ütles Mölder.

Kui 2021. aastal nägi RES ette RMK dividendideks 33,4 miljonit eurot, siis alates 2023. aastast stabiliseerub see 16,6 miljoni euro tasemele. 

Graafik kajastab RMK majandustegevusest saadavat kasumit/Keskkonnaministeerium
Graafik kajastab RMK majandustegevusest saadavat kasumit/Keskkonnaministeerium