Kuna keskkonnaminister Erki Savisaar eksitab keskkonnaühenduste arvates avalikkust väitega, et metsade lagedaks raiumine leevendab kliimamuutuseid, allkirjastasid 23 vabaühendust avalduse Savisaare lahkumiseks.

Keskkonnaorganisatsioonid saatsid selle avalduse täna riigikogule ja peaministrile, selgitades muuhulgas, et minister saatis kooskõlastusringile seaduseelnõu, mis on vastuolus EL keskkonnaõigusega ning Århusi konventsiooniga.

Petitsioonis öeldakse,  et keskkonnaminister levitab keskkonnahoiule kahjulikku informatsiooni, teeb keskkonnakahjulikke otsuseid lähtudes valeinformatsioonist ega arvesta Eestis korraldatud rahvaalgatuste ja küsitluste tulemustega. Riigimetsa raiemahu tõstmine on ainult metsatööstuse äri huvides tehtud otsus, mis on keskkonnale, majandusele ja riigi julgeolekule kahjulik. 

Ministri põhjendused ei ole olnud pädevad. 

  • RMK kestvuslepingud on jätkuvalt salajased, RMK müüb puitu alla turuhinna tehes nõnda riigile otseselt kahju. 
  • Üraskikahjustuste likvideerimisel ei ole vaja uuendusraiete pindala suurendada, sest metsa kahjustusi likvideeritakse metsakaitseekspertiisiaktide alusel ja sanitaarraiega. Üraskikahjustuste ennetamisel ja üraskitõrjel on Keskkonnaministeeriumi töö puudulik.
  • Keskkonnaministri poolt kooskõlastusringile saadetud seaduseelnõu (seaduseelnõu nr. 21-1206/05) tasalülitab kohalike elanike kaasamise kodumetsade kaitsel (KAH-alad) ja on vastuolus EL keskkonnaõigusega ning Århusi konventsiooniga.
  • Keskkonnaminister ignoreerib oma tegevusega täielikult 26. aprillil Riigikogule üleantud rahvaalgatust kodumetsade (KAH-alade) kaitseks uuendusraiete eest, millega liitus 41 organisatsiooni ja 3769 kodanikku. Tuleb selgelt eristada, et kodumetsade kaitse taotlus ei ole looduskaitse alla võtmise taotlus, nagu minister eksitavalt väidab püüdes tasalülitada rahvaalgatuse allakirjutanuid.    
  • Keskkonnaminister eksitab avalikkust manipuleeriva väitega, et metsade lagedaks raiumine on kliimamuutuste leevendamisele kasulik. Puidust kestvustoodetest rääkimine ei saa õigustada kliimasäästmise ettekäändel lageraieid. Keskkonnaministeeriumi andmetel on Eesti mets muutunud ülemääraste raiete tõttu CO2 heitme allikaks. Selles olukorras oleks süsinikuemissioone vähendav ning metsade jätkusuutlikku majandamist ettenägev variant lageraiete pindala vähendamine.  
  • Keskkonnaministri sõnum on, et inimeste kodumetsad ei ole tähtsad, neid ei pea hoidma, sest need on ainult puiduvarumise metsad.
  • Keskkonnaminister on teinud otsused ümberlükatud info põhjal - saematerjali import on EMTA sõnul suurem kui eelmisel aastal samal ajal ning seda on ministrile ka korduvalt öeldud. Minister ei ole uut infot saades oma väiteid korrigeerinud.

Keskkonnaminister Erki Savisaar on ühenduste silmis kaotanud täielikult usaldusväärsuse ning seetõttu nõutakse ministri tagasiastumist.

25. mail 2022. aastal
Päästame Eesti Metsad
Keskkonnateabe Ühendus
MTÜ Niilusoo 
Erakond Eestimaa Rohelised
Roheline Vald MTÜ
Lohusalu Poolsaare Loodusselts
Roheline Pärnumaa
Vastuhakk Väljasuremisele Tallinn
Eesti Metsa Abiks
MTÜ Eesti Ökokogukondade Ühendus
Kagu-Eesti Loodusrahvas MTÜ
Eesti Looduskaitse Seltsi Metsandustoimkond
Roheline Läänemaa
Lüganuse Tagaküla MTÜ
Eesti Meremeeste Sõltumatu Ametiühing
MTÜ Sümbioosis
PÄRAKÜLA SELTS MTÜ
Koosloodus SA
MTÜ Rannamännikute kaitseks
Ohtu Loodusselt MTÜ
Fridays for Future Eesti
Tulevikuerakond
MTÜ Ökotark (keskkonnaportaal Bioneer.ee)