Kutsume Teid neljapäeval, 3. aprillil algusega kell 11.20 Keskkonnaministeeriumi (Narva mnt 7a, Tallinn) 1. korruse saali keskkonnaseminaride sarja „Kuidas jääda ellu üha karmistuvates tingimustes?“ teisele seminarile, kus arutletakse, kuidas ettevõtjast võib saada seaduseparandaja.  

Sarja ühe peakorraldaja advokaadibüroo Glimstedt vandeadvokaadi Mirjam Vili sõnul on seminaride eesmärk aidata keskkonnast hoolivatel ettevõtjatel kaasa rääkida neid mõjutavate keskkonnaotsuste kujundamisel. „Teisel seminaril räägitakse õigusloomesse kaasamisest ning läbi praktiliste näidete selgitatakse, mida teha, kui on välja töötatud õigusakt, mis ettevõtjate hinnangul võib olla õigusvastane,“ lisas Vili.

Keskkonnaseminari „Kuidas seista oma huvide eest?“ programm: 

11.20-12.00

Kuidas Euroopa Liidus ja Eestis keskkonnaalaseid otsuseid tehakse?

 

Seaduste, määruste ja EL õigusaktide väljatöötamise reeglistik

 

Mirjam Vili, vandeadvokaat, advokaadibüroo Glimstedt

Paavo Palk, poliitikaosakonna juhataja, Euroopa Komisjoni Esindus Eestis

12.00-12.30

Kuidas jõudsime keskkonnatasude põhiseaduse vastaseks tunnistamiseni?

 

Rein Voog, juhataja, Eesti Mäetööstuse Ettevõtete Liit

12.30-13.00

Kaasamine - kas vormitäide või vajadus?

 

Tööstussektori kogemus õigusloomesse kaasamisega seonduvalt

Hallar Meybaum, tegevdirektor, Eesti Keemiatööstuse Liit

13.00-13.40

Lõuna

13.40-14.10

Kuidas teha efektiivselt lobitööd?

 

Metsandussektori kogemus õigusloomes osalemisel

Ants Varblane, juhataja, Eesti Metsanduse Arengufond

14.10-14.40

Kuidas seista oma õiguste eest, kui regulatsioon on õigusvastane või puudub?

 

Õigustloovate aktide vaidlustamise reeglid ja keskkonnaõiguse otsemõju

 

Maarja Oras, nõunik, Riigikohtu halduskolleegium

14.40-15.10

Arutelu

15.10-15.30 

Kohvipaus

15.30-16.00

Kes ja millistel tingimustel vastutab haldusorgani rikkumiste eest?

 

Riigivastutuse alused, võimalikud nõuded ja nende rahuldamise eeldused

Villem Lapimaa, esimees, Tallinna Halduskohus

16.00-16.30

Kuidas saan energiamajandust puudutavatel otsustel kaasa rääkida?

Üldsuse kaasamine energiamajanduse arengukava väljatöötamisse

 

Irje Möldre, energia- ja rohemajanduse keskkonnaekspert, Eesti Arengufond

16.30-17.00

Arutelu