Elektrituruseaduse muudatusega tahetakse lõpetada taastuvenergial põhinevate väikeste (mikro-ja pisi-) elektritootjate toetamine. Elektri väiketootmine taastuvatest allikatest on üks väiksema keskkonnamõjuga energiatootmisviise, mis lisaks keskkonnasõbralikkusele tugevdab ka energiajulgeolekut.

Kui väikeste elektritootjate toetamine kaotatakse, pikenevad seadmete tasuvusajad mitme aasta võrra ning see muudaks enda tarbeks elektritootmise majanduslikult mitte atraktiivseks. Sisuliselt tähendab see, et uute mikrotootjate lisandumine väheneb drastiliselt või kaob paariks aastaks sootuks.

Eesti Taastuvenergia Koda ja Taastuvenergia klubi  koguvad allkirju väiketootjate toetuseks. Kui leiate, et taastuvenergia väiketootmise toetamist tuleb jätkata, siis anna allkiri siin: petitsioon.ee . Täna on viimane päev allkirju anda.

Palun jagage antud linki ka oma tutvusringkonnas, mida rohkem allkirju, seda tõsisemalt ettepanekut võetakse.

Väikesemahulise elektrienergia tootmise toetamine ei ole riigile kulukas, kuid aitab seadmete tasuvusaegu vähendada ning seega muuta taastuvenergia seadmete soetamist atraktiivsemaks. Samas on väikeste elektritootjate toetused on marginaalsed – eelmisel aastal kulus päikesest ja tuulest elektrit tootvatele mikrotootjatele suurusjärgus 6 000 eurot, ehk 0,0001% taastuvenergia toetuste mahust. Näitlikustamiseks: Kui inimene maksab aastas 250 euro eest võrgutasusid, siis sellest 0,15 sendiga aastas toetab ta kõiki mikrotootjaid Eestis. 

Teema lahendamiseks oleme asunud probleemist teada andma ka poliitikutele. Kui teil on Riigikogus tutvuseid, siis nüüd on õige hetk nendega antud teemal suhelda. Taastuvenergia väiketootmise toetamine peab jätkuma.