SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) kuulutab välja teise toetuste taotlusvooru vooluveekogude tervendamise projektidele. Taotlemise tähtaeg on 10. oktoober 2016. Taotlusvooru rahastatakse Ühtekuuluvusfondist ning meetme töötas välja Keskkonnaministeerium.

Taotlusvoorust toetatakse kalapääsude rajamist, rekonstrueerimist ning kalade rännet takistavate paisude eemaldamist jõgedel, mis on nimetatud keskkonnaministri määruses „Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistu.”

Taotlema on oodatud kohalikud omavalitsused, mittetulundusühingud ja sihtasutused. Samuti saavad toetust küsida riigiasutused, äriühingud või avalik-õiguslik juriidilised isikud. Taotlejatele toimuvad infopäevad augusti lõpus, mille kohta tuleb peagi täpsem info KIKi kodulehele. Lisaks Ühtekuuluvusfondi toetustele on võimalik projektile omafinantseeringut küsida KIKi keskkonnaprogrammist, kui on tegemist näiteks kalade rännet takistavate paisude või paisuvarede likvideerimise või looduslähedase kalapääsu rajamisemisega.

KIK eraldas Euroopa Liidu 2014-2020 rahastusperioodi esimesest vooluveekogude tervendamise taotlusvoorust Ühtekuuluvusfondi vahendusel toetust kahele vooluveekogu seisundi parandamise projektile kogusummas 464 333 eurot ning nende kaasfinantseeringuna toetati projekte KIKi keskkonnaprogrammist summas 81 941 eurot.

„Toetuste tulemusena paranevad kalade rändetingimused Piusa jõel Suntri paisul, kuhu rajatakse möödaviik-pääs ja Avijõel Venevere paisul, kus kalade läbipääsu hakkab tagama tehiskärestik“, tutvustab planeeritavaid projektide tulemusi KIKi projektikoordinaator Tuuli Kull.

Eelmisel rahastusperioodil 2007-2013 on KIK suunanud avatud voorude kaudu vooluveekogude seisundi parandamiseks enam kui 14 miljonit eurot, mille toel viidi ellu 57 projekti üle kogu Eesti.