Kinnitati UNESCO võrgustikku kuuluva Lääne-Eesti saarte biosfääriala programm

Keskkonnaamet kinnitas Lääne-Eesti saarte biosfääri programmiala säästliku arengu programmi ja tegevuskava aastateks 2014-2020. Lääne-Eesti saarte programmiala eesmärgiks on koostöös Saare-, Muhu-, Hiiumaa ja Vormsi kohalike omavalitsuste, arendajate ja elanikega toimida kestliku arengu pilootalana.

UNESCO võrgustikku kuuluv Lääne-Eesti saarte biosfääri programmiala (BPA) tegutseb juba 1990. aastast ning alal on viis strateegilist eesmärki: BPA on kujunenud kestliku majanduse ja looduskasutuse pilootpiirkonnaks, looduslik mitmekesisus on säilitatud, BPA on hoidnud ja eksponeerinud saarte kultuuripärandit, BPA on rohemajandust toetav uuringu-, seire- ja koolitusprogramm ning BPA eesmärkide saavutamisel toimib aktiivne koostöö.

Programmi raames kavandatud tegevused puudutavad nii loodusturismi, energeetikat, elupaikade taastamist kui ka kohaliku toorme väärindamist.

Lääne-Eesti saarestiku biosfääri programmiala (BPA) tegevuskava on välja töötatud koostöös programmiala nõukojaga, kuhu kuuluvad kohalike omavalitsuste esindajad, keskkonnahariduse pakkujad, keskkonna eksperdid ja teadlased.

„Erinevaid tegevusi, mida aastatel 2014-2020 plaanitakse ellu viia on väga palju. Näiteks  koostöös Säästva Eesti Instituudiga aidatakse kaasa energiaühistute loomisele, Hiiumaa omavalitsuste liit veab rohemajanduse arendamist Hiiumaal. Samuti osaletakse aktiivselt UNESCO MAB programmi töös,“ tutvustas tegevuskava Keskkonnaameti biosfääri programmiala nõunik Arvo Kullapere.

Tegevuskava rakendatakse ellu koostöös kohaliku kogukonna, ettevõtjate ja avalikkusega ning selle elluviimise edukus sõltub kõikide osapoolte initsiatiivikusest ning koostööst.