Ida-Virumaa kohalikele omavalitsustele avaneb peagi võimalus taotleda toetust investeeringuteks, mis on suunatud kohalike hoonete energiatõhusamaks muutmiseks või sotsiaalse taristu ajakohastamisele.

  • Kliima
  • 28. oktoober 2023
  • Foto: Narva linnavaade. Janek Jõgisaar / Bioneer.ee

Maksimaalne toetus omavalitsuse kohta on kuni viis miljonit, miinimum ühe projekti kohta on miljon eurot.

„Euroopa Liit on seadnud endale eesmärgi, et aastal 2050 ei paiska me kasvuhoonegaase õhku rohkem, kui loodus siduda jõuab. Üleminek keskkonnahoidlikumale majandusele avaldab mitmekülgset mõju ka Ida-Virumaa kohalikele omavalitsustele,“ ütles regionaalminister Madis Kallas.

„Üks suurimaid tulevaid muutusi on fossiilsete kütuste, näiteks põlevkivi, kasutamise vähendamine. Sellel on oluline mõju ka kohalikule sotsiaalmajanduslikule olukorrale ning seega vajab piirkond lisainvesteeringuid, et tulla paremini toime eesseisvate tööturu ja sotsiaalmajanduslike muutustega.“

Seetõttu on Eesti Õiglase Ülemineku Fondi kavas välja toodud, et kohaliku elanikkonna ning omavalitsuste eelarve vähenemise tõttu tuleb Ida-Virumaa omavalitsustele eraldada lisaraha, et aidata neil vähendada kulutusi, optimeerides nende hoonefondi energiatõhusust ning aidates neid täiendava survega nende pakutavate sotsiaalteenustele.

Toetust saab taotleda avalike hoonete energiatõhususe parandamisesse tehtavateks investeeringuteks  või avaliku taristu ümberkorraldamiseks, et hoida kokku energiakulusid.

Samuti saab taotleda toetust investeeringuteks koolituskeskuste, lastehoiuasutuste või vanemaealiste inimeste kogukonnapõhiste toetatud eluasemete taristusse, vanemaealiste aktiivsena hoidmiseks ja ühiskonda kaasamiseks toetava kogukonna päeva-, sotsiaal- või tegevuskeskuste taristusse.

Toetusskeemi esimeses etapis koostatakse kohalike omavalitsuste projektiettepanekutest investeeringute kava. Voor investeeringute kavasse projektiettepanekute esitamiseks plaanitakse avada hiljemalt 6. novembril 2023. Ettepanekute esitamise vooru avamisest ja selle tähtajast teavitab Riigi Tugiteenuste Keskus.

Toetust rahastatakse Õiglase Ülemineku Fondi vahenditest.