9. detsembril esitletud ÜRO inimarengu raporti 2019 fookuses on üleilmne ebavõrdsus, mille peamiseks põhjuseks on kliimakriis.

  • Kliima
  • 18. detsember 2019
  • Foto: Pixabay, CC Public Domain

Eesti Koostöö Kogu juhi Kairi Tilga sõnul toob seekordne ÜRO Inimarengu raport 2019 “Beyond income, beyond averages, beyond today: inequalities in human development in the 21st Century” välja, et globaalselt on inimkonna jõukus suurem kui kunagi varem, miljonid inimesed on pääsenud suurimast vaesusest välja ja tekkinud on ligipääs esmastele elutingimustele. Ent pead tõstab uus ebavõrduse laine.

“Selle peamisteks põhjustajateks on kliimakriis, tehnoloogia areng ja haridus. Need kolm tegurit - kliimakriisi tagajärjed, mis mõjutavad kõige enam vaeseid riike ning tehnoloogia ja hariduse ebaühtlane jaotumine - mõjutavad elu 22. sajandini ja aeglustavad oluliselt ebavõrdsuse vähenemist,” rääkis Tilga.

Eesti Koostöö Kogu poolt iga kahe aasta tagant välja antav Eesti inimarenguaruanne on meie oma rahvuslik süvapilt sotsiaalmajanduslikust seisust.

Eesti inimarengu aruande 2019/2020 peatoimetaja Helen Sooväli-Seppingu sõnul on hetkel valmiva aruande keskne teema avalik ruum, demokraatia ja heaolu Eestis.

“Läbi avaliku ruumi avalduvad kõige selgemalt demokraatia kitsaskohad ja ruumiline ebavõrdsus. Just ebavõrdsus on avaliku ruumi teemalise Eesti inimarengu aruande läbivaid teemasid. Seega räägivad globaalne ja Eesti raport samadest tendentsidest,“ ütles Helen Sooväli-Sepping.

Eesti inimarengu aruanne ilmub 2020. aasta esimestel kuudel.

Eesti inimarengu aruanne on alates 2006. aastast regulaarselt ilmuv põhjalik analüüs Eesti arengu hetkeseisu kohta. Tegemist on Eesti tunnustatud teadlaste koostatud raportiga, mis annab järjepideva vaate Eesti riigi erinevate valdkondade hetkeseisust ja arengustsenaariumidest. Aruanne lähtub ÜRO inimarengu aruannete põhimõttest, mida alates 1990. aastast annab välja ÜRO Arenguprogramm. ÜRO arvutab igal aastal ühtse metoodika alusel riikide inimarengu indeksi, mis aitab võrrelda inimeste reaalset elukvaliteeti erinevates maailma riikides.

Eesti inimarengu aruannet annab välja Eesti Koostöö Kogu.

ÜRO Inimarengu raport 2019.