Konkurentsiamet andis loa AS Ragn-Sells ja AS Väätsa Prügila koondumisele, millega Rootsi keskkonnaettevõtte omandas seni Paide Linnale ja Türi Vallale kuulunud 79,43-protsendilise osaluse. 20,57 protsendiga jääb Väätsa osanikuks Järva vald.

  • Jäätmed
  • 26. juuli 2022
  • Foto: Kudjape jäätmekeskus pole ühinemisega seotud. Janek Jõgisaar, Bioneer.ee

„Meil on väga hea meel, et see pikk protsess on jõudnud positiivse lõpuni ja Väätsa Prügila on saanud uue tugeva Rootsi taustaga omaniku, kellel on visioon tuua Järvamaale investeeringuid ja soov ettevõtet kaasaegselt edasi arendada. Prügila müük langes ajaliselt väga soodsale ajale, sest selle aasta aprillist on Väätsa senine põhitegevus - segaolmejäätmete ladestamine Keskkonnaameti otsusega keelatud. Eesti ja kogu Euroopa suund on ladestamise asemel ringmajandusele ning Väätsal oleks vaja arvestatavas mahus teha investeeringuid nii uutesse tehnoloogiatesse kui tegevusvaldkondade väljaarendamisse,“ ütles Türi vallavanem Ele Enn ja tõdes, et kõnealused investeeringud jäävad edaspidi juba uue omaniku kanda.

Paide linnapea Eimar Veldre märkis, et Türi vald ja Paide linn otsustasid oma osaluse Väätsa Prügila AS-is võõrandada just avalikul enampakkumisel. „ Eelmisel aastal läbi viidud avalikul enampakkumisel oli kõigil soovijatel võrdne võimalus pakkuda, võitjaks osutus Ragn-Sells, kes tegi 3,5 miljoni euroga parima pakkumise. Omavalitsustena on meie eesmärk kujundada keskkonda, kuhu tugevad investorid tahavad tulla ning maakonna ja kogu riigi jaoks vajalikku ettevõtlust ellu viia,“ ütles Veldre lisas, et kokkuvõttes on hea meel, et aastaid kestnud protsess on jõudnud lõpule.

Väätsa Prügila soetamine toetab Ragn-Sellsi uuendatud strateegilisi suundasid, mille eesmärgiks on laiendada kasumlikumate ning ringmajandust toetavate ärisuundadega väljaarendamist.

„Kõik osapooled on pidanud kannatlikult Konkurentsiameti otsust ootama. Tänase valguses võib öelda, et see ootus tasus ära. Proovisime Väätsaga koonduda juba 2016. aastal, kuid siis me ei saanud koondumiseks luba. Selle ajaga võrreldes on  turul toimunud kaks väga olulist muutust. Esiteks on Ragn-Sellsi turuosa korraldatud jäätmeveo turul oluliselt vähenenud. Teiseks on Väätsal tänaseks keelatud segaolmejäätmete ladestamine. Prügilate roll on kogu ringmajanduse kontseptsiooni raames muutumas, neist on saamas jäätmete ringluseks ettevalmistamise keskused ja materjalide pangad. Väätsa sobib Ragn-Sellsi portfelli ja võimaldab meil järgnevate aastate jooksul välja arendada uued ärisuunad, mis toovad Järvamaale ka kõrgema lisandväärtusega töökohti,“ ütles Ragn-Sellsi äriarendusjuht Rainer Pesti.

Ragn-Sells AS jäi 2020. aastal 27,8 miljoni euro suuruse käibe ja aktiivse investeerimisstrateegia juures pisut üle 2,7 miljoni euroga kahjumisse. Väätsa Prügila AS teenis 2020. aastal 3,1 miljoni euro suuruse käibe juures 32,9 tuhat eurot kasumit. Paide linn, Türi vald ning Ragn-Sells AS sõlmisid avaliku enampakkumise tulemusena 26. oktoobril 2021 aktsiate ostu-müügilepingu 3177 Väätsa Prügila aktsia omandamiseks 3,5 miljoni euro eest. 20,57 protsendiga jääb Väätsa osanikuks Järva vald. Konkurentsiamet kiitis liitumise heaks 20. juunil.