• Kliima
  • 26. mai 2013
  • https://pixabay.com/photos/outlook-window-nature-heaven-view-1602552/
Korteriühistute õppepäevadel üle Eesti on vaatluse all õhukvaliteet ja korterelamute sisekliima

Eesti Korteriühistute Liit (EKÜL) keskendub Euroopa Komisjoni ametliku partnerina Euroopa rohelisel nädalal (Green Week) õhukvaliteedile ja heale sisekliimale Eesti korterelamutes. Järgmisel nädalal korraldab EKÜL õhukvaliteedile pühendatud korteriühistute töötoad üle Eesti: esmaspäeval, 27.05.2013 kell 17.00-19.00 Tallinna ja Harjumaa korteriühistute ümarlaud/töötuba (eesti keeles), teisipäeval, 28.05.2013 kell 17.00-19.00 Tallinna ja Harjumaa korteriühistute ümarlaud/töötuba (vene keeles). Teisipäeval, 28.05.2013 kell 10.00-15.00 leiab aset Paide ja Türi korteriühistute heale õhukvaliteedile pühendatud õppeekskursioon ja ühisõpituba Rakveres ning samal päeval kl 16.00- 18.00 Pärnu korteriühistute ümarlaud/töötuba.

Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse liikme Andres Jaadla sõnul on elamu sisekliima küsimus korteriühistule väga tähtis.
"Uuringud näitavad, et suurem sääst kui energia kokkuhoiust tuleb tervikrenoveeritud majades rahva tervisest ja vähenenud tervishoiukuludest. Puudulikult renoveeritud halva õhuvahetusega hoonetes on olnud näiteid, kus halb õhuvahetus ja puudulik ventilatsioon on tekitanud inimestes tervisehäireid. Seega on hea õhuvahetus ja korraliku ventilatsiooni väljaehitamine majades Eesti Korteriühistute Liidu fookuses Eestis Green Weeki raames läbiviidavates töötubades," lisas Jaadla.

Green Week on aasta suurim Euroopa keskkonnapoliitika alane teemanädal, mis sel aastal toimub 4.-7. juunini Brüsselis ning millega koos korraldatakse mais ja juunis üle Euroopa Liidu hulgaliselt erinevaid kohalikke satelliitüritusi. Green Week 2013 peateemaks on õhu kvaliteet, salhulgas hea sisekliima korrusmajades.

Eestist on sellel aastal on üleeuroopaliste Green Week 2013 ürituste hulka valitud just Eesti Korteriühistute Liidu poolt korraldatavad õhukvaliteedi/sisekliima teemalised töötoad/ümarlauad korteriühistute esindajatele.

Esimest korda ajaloos elab enamik maailma elanikkonnast linnades. See tähendab linnade õhu saastatuse suurenemist, mis põhjustab WHO hinnangul 1,3 miljonit enneaegset surma aastas. Ülisuur on ka linnaõhu saastatuse majanduslik kulu, ulatudes 5%ni SKPst. Kõige suurem õhusaaste on leitud kiiresti arenevates linnades areneva majandusega riikides, kuid probleem ise on laialt levinud ning mõjutab kõiki riike.

Viimase kahe aastakümne jooksul on õhukvaliteet Euroopa Liidus oluliselt paranenud, seda peamiselt tänu märkimisväärsele tööstusest, transpordist ja energia tootmisest tulenevale emissiooni vähenemisele. Sellest hoolimata viitavad viimased teadustulemused, et vajalik oleks teha enam: õhusaaste kujutab endast siiski veel ohtu meie tervisele, põhjustades enneaegseid surmasid ning hingamisteede ja südame-veresoonkonna haigusi ning vähki. Samuti põhjustab see ühiskonnale olulisi majanduslikke kulusid nagu haiglakulud, kaotatud tööaeg ning ökosüsteemi kahjustused.
Kuigi Green Week 2013 peateemaks on välisõhu tervikkvaliteet linnaruumis, pööratakse selle kõrval tähelepanu ka siseruumide õhukvaliteedile, selle mõjudele inimese tervisele ning samuti vaadeldakse detailselt ka lõpptarbijatele suunatud tooteid selles valdkonnas.
Pakutakse võimalust arutleda koos ekspertide ja kõigi asjaosalistega juba olemasolevate ja tulevaste tegevusplaanide üle siseõhu kvaliteedi parandamiseks.
Green Week 2013 veebileht greenweek2013.eu/(sealt paremalt menüüs viimane ikoon - side events and satelliite events.Green Week 2013 satelliitüritused ELi liikmesriikides greenweek2013.eu/sites/default/files/content/content/green-week-2013-satellite-events_en.pdf (Eesti Korteriühistute Liidu kohalike töötoad on jälgitavad kaheksandal leheküljel).


Eesti Korteriühistute Liit (EKÜL) asutati 17. aprillil 1996 Rakveres. Organisatsioon esindab ja kaitseb korteri- ja hooneühistute huve riiklikul ja kohalikul tasandil. Tänaseks kuulub Eesti Korteriühistute Liitu rohkem kui 1400 korteriühistut üle Eesti.

Eesti Korteriühistute Liit
Tel: 627 5740
E-mail: ekyl@ekyl.ee