Kosmeetikatoodetes säilitusainena kasutatavale metüülisotiasolinoonile kehtestatakse aprilli lõpust karmimad piirangud, kuna aine poolt esile kutsutud allergiajuhud on hakanud sagenema.

  • Tarbimine ja tervis
  • 10. märts 2018
  • https://pixabay.com/photos/paint-makeup-girl-cosmetics-2985569/

Kuni 27. aprillini käesoleval aastal võib metüülisotiasolinooni sisaldus mahapestavas tootes olla kuni 0,01 protsenti. Pärast piirangu jõustumist ei tohi  mahapestavad kosmeetikatooted sisaldada nimetatud ainet enam üle 0,0015 protsendi. Mitte mahapestavates kosmeetikatoodetes ei ole aine kasutamine lubatud.

Seega juhib terviseamet kõikide kosmeetikatoodete tootmise, importimise, levitamise ja müügiga tegelevate ettevõtete tähelepanu vajadusele  kontrollida üle oma kosmeetikatooted metüülisotiasolinooni sisalduse osas ja veenduda, et sisaldus vastaks nõuetele.

Kuigi mittemahapestavates kosmeetikatoodetes keelustati aine kasutamine juba aasta tagasi, on terviseametil tulnud keelule vaatamata aasta jooksul kõrvaldada turult mitmeid metüülisotiasolinooni sisaldusega kreeme. Samuti oleme registreerinud põhjendatud kaebusi elanikelt, kellele on ohtlikku ainet sisaldanud kreemid tekitanud soovimatu tervisemõju, milleks on valdavalt olnud allergilised reaktsioonid.

Terviseamet teeb muu hulgas järelevalvet ka kosmeetikatoodete ohutuse ja nõuetelevastavuse üle.

Vaata lisaks: 0.0015 sisalduse alus - Euroopa Komisjoni 06.07.2017 a. määrus (EL) 2017/1224,  millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009 (kosmeetikatoodete kohta) V lisa