7. novembril Tallinnas toimunud Euroopa Liidu ja Euroopa Kosmoseagentuuri ministrite kohtumisel arutleti Maa kaugseire programmi Copernicus võimalikke arenguid pärast 2020. aastat.

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo ütles, et kohtumise eesmärk on viia läbi poliitiliselt kõrgetasemeline ning kõiki kriitilisi osapooli kaasav debatt, mis annab suunised Copernicuse programmi tulevikuks ja juhatab sisse Euroopa Liidu uue eelarveperioodi läbirääkimised.
 
Copernicuse programm on Euroopa Liidu üks kahest suurimast kosmoseprogrammist, mis kogub maismaalt, merelt ja atmosfäärist väärtuslikke andmeid, mida kasutatakse nii poliitikate planeerimisel ja elluviimisel kui üha aktiivsemalt ka ettevõtluses. Euroopa Liit on investeerimas 2008–2020. aastal programmi 4,3 miljardit eurot.
 
Tänase arutelu käigus selgub, kuidas elavdada Copernicuse satelliitandmetel põhinevat kosmosemajandust kaasates sellesse jõulisemalt erasektori investeeringuid.
 
„Eesistujana on meie prioriteet panustada sellesse, kuidas avalikke teenuseid paremini kasutada ning kuidas luua teenuste suhtes piiriülest usaldust, et võimendada andmemajanduse elavdamisest tulenevat majanduslikku ja ühiskondlikku tulu,“ lausus Palo.
 
Minister Palo selgitas, et erasektori üha kasvavast huvist ja suurenevatest investeeringutest tingituna on tihenevas globaalses konkurentsis üha olulisem kiirus ja paindlikkus.
 
„Soovime rõhutada, et kosmose valdkonnas on võimalus kaasa lüüa kõikidel liikmesriikidel ja ettevõtetel olenemata nende suurusest. Mida rohkem loome võimalusi kosmoseandmete targaks rakendamiseks era- ja avalikus sektoris, seda rohkem tekib töökohti ja investeeringuid ka nendes piirkondades, mis seni sellega kokku puutunud pole,“ ütles Palo.
 
Ministrite kohtumine juhatatakse sisse ühislõunaga, kus esinevad rahvusvaheliselt tunnustatud start-up ettevõtjad Robbie Schingler ja Pekka Laurila. Ministrite kohtumisest võtavad osa ka Euroopa Komisjoni siseturu, tööstuse, ettevõtluse ja väikeste-keskmiste ettevõtete volinik Elżbieta Bieńkowska ja Euroopa Kosmoseagentuuri peadirektori Jan Woerner.
 
Ministrite mitteametlik kohtumine moodustab poliitilise kõrgpunkti 3.-9. novembril toimuvast Euroopa Kosmosenädalast, mida Eesti korraldab koostöös Euroopa Komisjoni, Euroopa Kosmoseagentuuri ja teiste rahvusvaheliste partneritega. Kosmosenädal ja ministrite kohtumine toimub Tallinnas Eesti ELi nõukogu eesistumise raames.
 
Kosmosenädala fookuses on Euroopa uus ja innovaatiline kosmoseettevõtlus, -tehnoloogiad ning era- ja avaliku sektori koostöö. Nädala raames toimub rida erinevaid üritusi – Garage48 kosmosehäkaton, üle-Euroopalise kosmoseandmete ideekonkursi auhinnagala, Euroopa rahvusparlamentide kosmosekonverents, Euroopa Kosmoseagentuuri äriinkubaatori avamine, kahepäevane kosmoseettevõtluse ja tehnoloogiaarenduse konverents.