Mõned soovitused, kuidas saab inimene või ettevõte maailma pakendiuputuse kontekstis veidi paremaks paigaks muuta. Iga suure hüppe taga on esimene väike samm.

 • Jäätmed
 • 3. oktoober 2019
 • Foto: Jäätmepunkt Riia Loomaaias. Janek Jõgisaar, Bioneer.ee

Keskkonnaagentuuri direktori Taimar Ala mõtted ringmajandamisest ja taaskasutusest 26.-27. septembrini Tallinnas toimunud Euroopa Keskkonnaagentuuride direktorite (EPANET) töökohtumisel.

Kus pakendit näed laita, seal tule ja aita!

Inimene:

 • Saab anda tootjale või asutusele tagasisidet, kui talle tundub, et tarbitav toode on ebamõistlikult (üle)pakendatud või ei vasta teenus kaasaja tingimustele ega arvesta säästlikku keskkonnamajandust (a la pakutakse sööki ühekordselt kasutatavatest, mitte korduskasutatavatest nõudest).
 • Saab isikliku eeskujuga anda märku, et käitumisharjumuste muutumine on trendikas ja aktsepteeritud (ostab näiteks kohvi oma termostassi, poes kaasas oma riidest kott).
 • Saab ettevõtet või teenindajat, kes käitub keskkonnasõbralikult, hea sõnaga tunnustada ja teistele soovitada. Sõnal on tugev jõud.
 • Saab eelistada ja korduvalt kasutada igapäevaselt pikemaealisemaid pakendeid, kotte ja vahendeid, mitte raisata ressursse ja toota prügi ühekordsete kasutamisega.
 • Saab harjutada end prügi liigiti koguma ja survestada tööandjaid ning omavalitsusi prügi liigiti kogumisevõimaluste loomisel nii tööle kui kodu lähedale. Vastavalt pakendiseadusele maksab tarbija pakendi kogumise ja käitlemise hinna juba toote soetamisel kinni ja pakendi turule toonud ettevõte on kohustatud selle raha eest korraldama pakendi kogumise ja käitlemise.

Asutus ja ettevõte:

 • Saab kaasajastada ja optimeerida oma süsteeme nii, et iga kliendi poolt eraldi tellitud või (veebist) ostetud toode ei oleks pakendatud, töödeldud, käideldud ega saadetud kliendile eraldi.
 • Saab oma kulusid kokku hoida toodete ümber olevate pakendite vastavusse viimisega toote tegeliku suurusega (jätmata pakenditesse tarbetut tühja ruumi) ning vältides nii tarbetut ülepakendamist.
 • Saab astuda samme mõne keskkonnaalase või ökomärgise taotlemiseks – keskkonnateadlikumad tarbijad ja koostööpartnerid näevad ja eelistavad neid.
 • Saab tellida ja paigaldada oma ruumidesse või territooriumile jäätmete (sh pakendijäätmete) liigiti kogumise mahutid.
 • Saab muuta oma olemasoleva transpordipargi või tooteliini kindlasti ressursitõhusamaks kui see on praegu. Iga muutus on abiks ja peegeldub ka asutusest väljapoole.

Jäätlema - muutunud käitumisnormid vajavad ka uuenenud sõnavara. Keskkonnaagentuur pakub uue väljendina senise „prügi liigiti kogumise“, „liigpakendamisest tuleneva raiskamise“, „teadliku ringmajandamise“ ja muu sellelaadse toimingu suupärastamiseks välja väljendi „jäätlema“.