Kutseõppeasutustes õppimine on õpilaste seas muutunud üha populaarsemaks, esitatud sisseastumisavalduste arv ületab märgatavalt õppekohtade arvu.

Keskhariduse baasil on algaval õppeaastal õppekohti 3932 õpilasele – avaldusi on laekunud 6742-le kohale. Kõige populaarsemaks õppekavarühmaks keskkooli baasil on majutamine ja toitlustamine (koka, hotelli- ja toitlusteenindaja erialad), kuhu on esitatud 766 avaldust (õppekohti 278).

Teise ja kolmanda koha hõivasid juhtimine ja haldus (väikeettevõtlus ja ärikorraldus) ning majandusarvestus ja maksundus (majandusarvestuse eriala) – planeeritud õppekohti vastavalt 219 ja 157 ning avaldusi esitatud 708 ja 678. Samuti on ka tänavu populaarne juuksuri eriala – 128-le kohale 599 avaldust.

Vähempopulaarsed on elektriku eriala – ja metallitöö erialad, kuhu on veel soovijatele vabu kohti.

Õppegrupid on suures osas komplekteeritud Tartu Kutsehariduskeskuses, Pärnumaa Kutsehariduskeskuses, Tallinna Tööstushariduskeskuses, Tallinna Teeninduskoolis ja Tallinna Majanduskoolis, kus nädala alguses olid üksikutele erialadele veel mõned vabad kohad.

Teistes linnades ja maapiirkondades asuvates kutseõppeasutustes on veel vabu õppekohti kõikidel erialadel ja vastuvõtt kestab augusti lõpuni, vajadusel kauemgi.

Põhihariduse baasil laekunud avaldustest saab välja lugeda, et ka siin on majutamise ja toitlustamisega seotud erialad kõige suurema täituvusega. Neid soovib õppida 1112 õpilast, kellest vastu võetakse 769. Teisel kohal on autoremondierialad 816 avaldusega ja õppekohti on 470. Vähempopulaarsed üle Eesti on ehituse erialad - 1028-le õppekohale 633 avaldust, elektriku ja müüja eriala.

Kõige enam on esitatud avaldusi Tartu Kutsehariduskeskusesse - 2175 avaldust. Suur hulk avaldusi esitati veel Tallinna Majanduskooli (erialad ainult keskhariduse baasi) - 1256, Tallinna Teeninduskooli - 1009 avaldust, Tallinna Töötushariduskeskusesse - 978 ja Pärnumaa Kutsehariduskeskesse - 664.

Kokkuvõttes võib ka sellel aastal tõdeda, et noored, aga ka varasematel aastatel üldhariduskooli lõpetanud inimesed tunnetavad üha enam vajadust omandada kindel kutse- ja ametialane kvalifikatsioon, millega on tunduvalt kergem läbi lüüa tööturul ja leida endale sobiv töökoht. Nendele, kellel veel õppimisvalik tegemata, on selleks võimalus paljudes kutseõppeasutustes üle Eesti ka augustikuu jooksul.