Käimas on 2014-2020 Euroopa Liidu vahendite planeerimise protsess, mida 2012. aastal juhtis Rahandusministeerium. Koostöös teiste ministeeriumite ning katusorganisatsioonidega on välja sõelunud kõige enam rahastamist vajavad suunad. Käesoleval aastal jätkuvad arutelud detailsemal tasandil ning usutavasti kaasatakse neisse rohkem vabaühendusi. Selleks, et vabaühenduste osalus oleks tulemuslik, tuleb teha omavahel koostööd. Eesti Roheline Liikumine korraldab kaks strateegiaseminari, kus arutletakse koostöö võimaluste ja korralduse üle.

Esimene strateegiaseminar toimus 28.02.2013 Tallinnas. Seminari eesmärk oli saada ülevaade kas ja kuidas on vabaühendustel võimalik osaleda struktuurivahendite kasutamise kavandamisel ning sellega seotud otsustusprotsessides. Ettekanded leiate siit: www.ngo.ee.

Teine seminar toimub juba 12.03.2013 kell 11-14 Tallinnas Seiklusjutte Maalt ja Merelt pubi seminariruumis (Tartu mnt 44). Seminar toimub arutelu vormis. Arutleme kuidas Eurofondide võrgustiku tööd tõhusamalt korraldada. Uurime millsed on võrgustiku võimalused toetada vabaühenduste osalemist ja seisukohtade koondamist: kui ulatuslik võiks olla koostöö ja milliseid protsess hõlmata. Püüame jõuda kokkuleppele selles , kuidas omavahelist koostööd korraldada (info ja ülesannete jagamine, erinevate teemavaldkondade vahel sünergia loomine) ning selgitame välja, millist tuge osalejad vajad.

Kõik huvilised on oodatud! Oma osalemissoovi kinnitamiseks palun täitke ankeet: docs.google.com või teavitage Triinu Vaabi (triinu[at]roheline.ee, 56253986).

Seminarid on osa Eesti Rohelise Liikumise projektist "Vabaühenduste aktiivne osalus Euroopa Liidu struktuurivahendite 2014-2020 programmeerimisprotsessis Eestis". Projekti rahastab regionaalministri valitsemisala ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.