Lätis on A-viirushepatiidi puhangu algusest (2008) registreeritud käesoleva aasta 12. jaanuari seisuga 3043 kinnitatud haigusjuhtu, neist 127 sellel aastal.

Kuigi haigestumine on koondunud Riiga (2238 haigusjuhtu) ja Riia rajooni (214), siis üksikuid haigusjuhte esineb kõikjal Lätis. Haigestumine on kõrgem täiskasvanud elanike hulgas (81%).  Haigestunutest 52 protsenti on mehed.
 
Epideemia algperioodil domineeris haigestumine süstivatel narkomaanidel.   Suurim toidukaudne puhang 47 haigusjuhuga esines ühe Riia restorani külastajate hulgas, restoran on praeguseks suletud. 
 
Alates 1952. aastast on Lätis esinenud A-viirushepatiidi puhanguid või epideemiaid viie-kuue aastaste intervallidega.
 
Eestis registreeriti 2008. aastal 13 A-viirushepatiidi juhtu, neist kümnel juhul toimus nakatumine väljaspool Eestit (sh kuuel juhul Lätis).

Nakatumise vältimiseks soovitab Tervisekaitseinspektsioon riskipiirkondadesse sõitjatel vaktsineerida ennast 4 nädalat enne reisi algust A-viirushepatiidi vastu ning pöörata erilist tähelepanu hügieeninõuete täitmisele  ja tarbitava joogivee ning toidu ohutusele.