Keskkonnainspektsioon kontrollis koos politseiga Lõuna-Eestis tegutsevaid metalli kokkuostjaid ning alustas tuvastatud rikkumiste põhjal üheksa väärteomenetlust. Ühtlasi võeti kokkuostjatelt ära ligi pool tonni ebaseaduslikult vastu võetud metallijäätmeid, peamiselt alumiinium- ja vaskkaableid.

  • Jäätmed
  • 2. oktoober 2014
  • Vanametalli pildistas Janek Jõgisaar, Bioneer.ee

Möödunud nädalal läbi viidud kontrollreid hõlmas kuut maakonda - Tartu-, Jõgeva-, Põlva-, Valga-, Viljandi- ja Võrumaad, kus kontrolliti kokku 22 metallikokkuostjat. 

Keskkonnainspektsiooni keskkonnakaitse osakonna peainspektori Tarmo Tehva hinnangul on olukord metallijäätmete kokkuostul varasemaga võrreldes pisut paranenud, kuid kuna rikkumisi tuvastati pea pooltes kontrollitud kohtades, näitab see jätkuvat kontrollimise vajadust. 

Mitmel juhul oli kokku ostetud jäätmeid, mille kokkuostuks käitlejal luba puudus. Näiteks oli vastu võetud romusõidukeid, akusid ja muid ohtlikke jäätmeid, mille kokkuostuks on vajalik ohtlike jäätmete käitluslitsents. 

Samuti leiti metallikokkuostjate juurest kaableid, mida neil ei olnud õigust kokku osta. Vigu tuvastati ka jäätmekoodide märkimisel.

Kolme kokkuostukoha puhul on asjaolud veel selgitamisel. 

Lisaks jäätmete kokkuostuga seotud rikkumistele tuvastati Põlvamaal üks jäätmete põletamise juhtum, millega seoses alustati samuti väärteomenetlust.