Keskkonnainspektsioon ja politsei kontrollisid novembri lõpus Lõuna-Eestis tegutsevaid metallikokkuostjaid ning avastasid üheksas kokkuostupunktis rikkumisi. Kontrolli tulemuste põhjal alustas Keskkonnainspektsioon 10 väärteomenetlust,  ühtlasi võeti kokkuostjatelt ära üle kahe tonni ebaseaduslikult kokku ostetud metallijäätmeid.

Kontrollreidid toimusid kuues maakonnas ehk Tartu-, Jõgeva-, Põlva-, Valga-, Viljandi- ja Võrumaal, kus kontrolliti kokku 21 metalli kokkuostupunkti.

Kui üldiselt ei olnud kontrollijatel ettevõtetesse pääsemisega probleeme, siis ühe Võru- ja ühe Põlvamaa ettevõtte ruumidesse sisenemiseks tuli võtta kohtunikult läbiotsimise määrus. Mõlema koha suhtes olid kahtlused, et seal võib olla ebaseaduslikult vastuvõetud metallijäätmeid. Kontrollimisel leitigi ettevõtetest kaablit, mida tohib kokku osta ainult jäätmeseaduses loetletud isikutelt. Samuti leiti akud, mille kokkuostmiseks ettevõtetel luba puudus.

Reidi tulemusena on asitõenditena arvele võetud 1056 kilo alumiinium- ja vaskkaablit, 1020 kilo akusid, lisaks on ühes Tartus asuvas metallikokkuostu punktis mitmesaja kilogrammi vaskkaabli osas dokumentide kontroll veel pooleli.

Ühes Valga kokkuostukohas leiti raudteerööpad ja kaevukaaned, mille osas anti korraldus neid mitte enne realiseerida, kui dokumendid on üle kontrollitud. Väidetavalt olid kõik nõutavad dokumendid olemas, kuid asusid teises maakonnas olevas peakontoris.

Lisaks tuvastati mitmes maakonnas ohtlike jäätmete, see tähendab romusõidukite või nendest eraldatud osade vastuvõtmine ilma vastava jäätmeloata.

Keskkonnainspektsiooni keskkonnakaitse osakonna peainspektor-nõuniku Tarmo Tehva sõnul näitavad kontrolli tulemused, et olenemata sellest, kas on tegemist Lõuna-Eesti maakondade või Harjumaaga, on põhiprobleemid samad: tihtipeale võetakse vastu metallijäätmeid, mille kokkuostuks luba puudub ega pöörata piisavalt tähelepanu, kellelt kaablit või muid kokkuostu piiranguga metallijäätmeid kokku ostetakse.

Jäätmeseaduse järgi saab ebaseadusliku metalli kokkuostu eest määrata füüsilisele isikule trahvi kuni 300 trahviühikut ehk 1200 eurot ning juriidilisele isikule kuni 32 000 eurot.

2012. aastal leppisid Keskkonnainspektsioon ja politsei kokku tegevuskava metallikokkuostu paremaks kontrollimiseks.  Politsei- ja Piirivalveameti arendusbüroo juhtivkorrakaitseametnik Varmo Rein ütles, et eelmisel nädalal toimunud kohtumisel tegid ametkonnad koos võrguettevõtjatega kokkuvõtteid aasta jooksul tehtust.

Registreeritud metallivarguste arv on aastaga ligikaudu 50 protsenti vähenenud.  „Võime kinnitada, et ühine tegutsemine ja võrguettevõtjate endi poolt rakendatud täiendavad abinõud varguste ärahoidmiseks on kandnud vilja. Muidugi on antud varguseliigi puhul olulisteks teguriteks ka kohalik tööhõive ja vanametalli hinnad maailmaturul, mis ilmselt on avaldanud varguste vähenemisele suurimat mõju,“ märkis ta.

Metalli kokkuost on jätkuvalt inspektsiooni ja politsei kõrgendatud tähelepanu all ning reidid jätkuvad ka uuel aastal.