Vabaühenduste Fondi toel alustab MTÜ Ökomeedia projekti “Vabatahtlikud bioneerid”, et kaasata oma tegevusse rohkem vabatahtlikke ja tõsta säästva eluviisi portaali Bioneer.ee kaudu eestimaalaste keskkonnateadlikkust. Projekti ühe osana korraldab MTÜ Ökomeedia huvilistele ajakirjanduse ja keskkonnateemalise koolitussarja, mis aitab ühtlasi kaasa kodanikuajakirjanduse tugevnemisele Eestis. 

Mis on programmi eesmärk?

Keskkonna olukord puudutab meid kõiki. Kodanikena saame me keskkonna heaks päris palju ära teha. Me võime muuta säästvamaks iseenda käitumist, mõjutada oma lähedasi säästvamalt tegutsema, aga me saame ka avalikku arvamust kujundada. Selleks läheb vaja julget pealehakkamist ja teadmisi.

Kes on Bioneeri vabatahtlikud?

Otsime inimesi – nii noori kui vanu, nii linnast kui maalt – kes julgevad eeskuju näidata ja astuda samm-sammult säästva eluviisi rajale ning tahavad vabatahtlikena Bioneerile temaatilist kaastööd teha. Otsime keskkonna-, tervise- ning säästva tarbimise teemadest huvitatud vabatahtlikke, kes on hea eesti keele ja eneseväljendusoskusega. Võõrkeelte oskus tuleb kasuks.

Mida Bioneeri vabatahtlikud teevad?

Bioneeri vabatahtlik on inimene, kes teeb portaalile vabatahtlikke kaastöid artiklite, uudiste, tõlkelugude, intervjuude või miks mitte ka video- või pildireportaažide näol. Bioneeri vabatahtlikud saavad aidata kaasa keskkonna ja säästva arengu valdkonna edendamisele.

 

Mida Bioneer vabatahtlikele pakub?

Et vabatahtlike tegutsemissoovi võimalikult hästi rakendada, pakub MTÜ Ökomeedia Vabaühenduste Fondi toel koolitusprogrammi, mis koosneb ajakirjanduse ja keskkonnateemalistest õppepäevadest. Lisaks teadmistele saavad vabatahtlikud suhelda mõttekaaslastega ja sel viisil kasulikult laiendada tutvusringkonda. Koolituste sarja lõpetajatest saavad Bioneeri portaali vabatahtlikud kaasautorid.

Kuidas saada Bioneeri vabatahtlikuks?

Registreerunud ja CV saatnud soovijate hulgast valitakse välja 15 koolitustele pääsevat vabatahtlikku. Kui olete huvitatud koolitusel osalemisest, siis saatke osalemissoov e-mailiaadressile katrin@bioneer.ee. Lisage kirjale oma nimi, e-mailiaadress, telefon ja vanus. Saatke meile ka lühike põhjendus, miks Te soovite olla Bioneeri vabatahtlik või miks just Teie selleks sobiksite. Lisage palun kirjale ka oma CV!

Millal ja kus koolitused toimuvad?

 

Koolituste toimumise kuupäevad selguvad veebruaris. Koolitus toimub Tallinnas. Tasume kaugemalt koolitustele tulnud vabatahtlikele transpordikulud kuludokumentide alusel.

norra fondidTänu kellele projekt teoks saab?

 

Projekti toetab Vabaühenduste Fond. Vabaühenduste Fond on rahastatud Islandi, Liechtensteini ja Norra poolt EMP finatsmehhanismis ning Norra finatsmehhanismi vahendusel. Toetust koordineerib Avatud Eesti Fond.


Täpsem info projekti, koolituste ja osalemise kohta.

Täida vabatahtlikuks saamise ankeet