Päikesepaneelide kasutamine oma kodu jaoks vajamineva energia tootmisel muutub üha populaarsemaks ja juba ligi pooled eestlastest sooviks soetada oma kodule päikesepaneelid, selgus Swedbanki uuringust.

  • Energeetika
  • 14. aprill 2021
  • Foto: Pixabay, CC Public Domain

Kuigi päikesepaneelid on juba oma kodule paigaldanud vaid üks protsent uuringus osalenutest, siis soov seda teha on 47%-l vastanutest. Lätis ja Leedus on päikesepaneelide soetamise soov 39-l protsendil vastanutest. Kolmandik eestlastest arvab, et neil pole päikesepaneele vaja, need on liiga kallid või on nende paigaldamine liiga keeruline. 18% vastanutest ei omanud veel selles küsimuses seisukohta.

„Taastuvenergia üha laialdasem kasutuselevõtt on jätkusuutliku majanduse ja ühiskonna tähtis osa. Päikesepaneelide tehnoloogia on väga kiiresti arenenud ja nende soetamine on muutunud järjest jõukohasemaks isegi eramajade omanikele. Swedbank rahastas eelmisel aastal loodud eraldi soodsamate tingimustega laenu abil päikesepaneelide ostmist juba ligi 1,5 miljoni euro eest,“ kirjeldas Swedbanki väikelaenude valdkonnajuht Gätlyn Mägi.

Energiatõhusatesse lahendustesse innustaks eestlasi uuringu kohaselt investeerima selge rahaline võit (62%), madalam esialgne investeering (44%), paremad finantseerimistingimused (33%) ja maksusoodustused (32%), aga ka soov panustada kasvuhoonegaaside heitme vähendamisesse (23%).

Uuring viidi läbi selle aasta veebruaris ning sellele vastas 1000 eestlast.