Taastuvatest allikatest pärinevat elektrienergiat toodeti möödunud aastal Eestis 1662 gigavatt-tundi. See on ligikaudu samas mahus 2017. aastaga. Taastuvenergia toodang moodustas elektrienergia kogutarbimisest 17,1 protsenti, teatas Elering.

  • Energeetika
  • 22. jaanuar 2019
  • Foto: Pixabay, CC Public Domain

Eesti eesmärgiks on viia taastuvenergia osa elektrienergia kogutarbimisest 2020. aastaks 17,6 protsendini. 2018. aastaks seatud vahe-eesmärk oli 16,1 protsenti ja see on täidetud.

Toetust saanud taastuvenergia kogus kasvas eelmisel aastal üheksa protsendi võrra 1587 gigavatt-tunnini.

Möödunud aasta taastuvenergia kogutoodangust andsid 62 protsenti biomass, biogaas ja jäätmed. Niimoodi toodeti aasta jooksul elektrit 1040 gigavatt-tundi. 2017. aastal oli samadest allikatest toodetud energia kogus 908 gigavatt-tundi.

Tuuleenergia andis 2018. aastal 36 protsenti taastuvenergia kogutoodangust. Tuulejaamad tootsid aastas kokku 590 gigavatt-tundi elektrienergiat. Kogutoodang kahanes aastaga 12 protsenti. Seega ei täitunud ka eelmisel aastal toetatavale tuulenergiale seatud toetuse piir – 600 gigavatt-tundi kalendriaastas. Toetuse saanud tuuleenergia toodang oli 490 gigavatt-tundi. Saavutati 82 protsenti seatud piirist.

Hüdroenergia toodang oli eelmisel aastal 19 gigavatt-tundi. Suurimat kasvu näitas 2017. aastaga võrreldes taas päikeseenergia – toodetud elektrienergia maht kasvas ligi kolm korda 13 gigavatt-tunnini ning ka toetussummad suurenesid samas mahus, ulatudes aasta kokkuvõttes enam kui 715 000 euroni. See summa oli küll suurem, kui hüdroenergiale aasta jooksul makstud toetus 540 000 eurot, kuid moodustab kogu väljamakstud toetustest siiski vaid marginaalse osa. Aastaga lisandus üle 700 päikesepaneelidega elektrienergia tootja. Kokku toodab Eestis päikeseelektrit üle 1600 tootja.

Tõhusa koostootmise toetust maksti 2018. aastal võrreldes 2017. aastaga välja sama palju, kokku 3,5 miljonit eurot. Tõhusa koostootmise režiimis toodetud ja toetust saanud elektrienergia kogus jäi 110 gigavatt-tunni piirimaile.

Kokku maksti 2018. aastal taastuvenergia ja tõhusa koostootmise toetusi 83 miljoni euro ulatuses, mida on kuus protsenti rohkem kui 2017. aastal.