Taastuvenergia väikelahenduste edendajad pöördusid valitsuse poole üleskutsega leida uuel eelarveperioodil aastatel 2014 - 2020 Euroopa Liidu finantsvahenditest võimalusi taastuvenergia väikelahenduste toetamiseks.

„Aastatel 2007 –2013 on Eesti kõige vähem Euroopa Liidu vahendeid taastuvenergiasse suunanud EL liikmesriik. Meile teadaolevalt ei plaani Eesti riik ka perioodil 2014–2020 suunata sentigi  eurorahadest taastuvenergia väiketootmise toetamiseks. 

Seda hoolimata tõsiasjast, et väidetavalt on arengukavades mainitud :"Eesti prioriteediks on vahendite planeerimisel puhas ja mitmekesine looduskeskkond ning loodusressursside tõhus kasutus,“ selgitas Taastuvenergia Koja juhataja Rene Tammist.

„Väiketuulikute või päikesepaneelide kasutuselevõtmine on lisaks energiasäästumeetmetele paljudele majapidamistele parimaks viisiks hüppeliselt kasvanud kodukulud kontrolli alla saada. Samuti on eurorahade kasutamine hea võimalus vähendada tarbija elektriarvet,“ lisas Tammist.