“Kui me ei räägi kogu energiatarbimisest, vaid ainult elektrienergia sektorist, siis ma arvan, et 2050. aastaks on meil Euroopas 100% taastuvenergia. Ma leian, et on see on täiesti teostatav,” ütles Euroopa Komisjoni kliimavolinik Connie Hedegaard EWEA 2011 konverentsil toimunud pressikonverentsil, kirjutatakse Tuuleenergia blogis.

Euroopa Komisjon avalikustas äsja edenemiskava, kuidas muuta järgmise 40 aastaga Euroopa majandus kliimasõbralikumaks ja vähem energiat nõudvaks. Kliimavolinik Hedegaard põhjendas sellekohaseid kõnelusi vajadusega liikuda õiges suunas ning vältida energiasüsteemi liigset sõltuvust fossiilsetest kütustest. “Ma leian, et tuuleenergia tööstusharu mängib siin lähiaastatel väga olulist rolli,” lisas ta.

Edenemiskavas leitakse, et aastaks 2050 on võimalik Euroopas peaaegu täielikult lõpetada kasvuhoonegaaside emiteerimine, ning toonitatakse, et keskkonnasäästlikud tehnoloogiad on tuleviku Euroopa majanduse aluseks. Tegevuskava näitab ka, kuidas enim heitgaase tekitavad sektorid - elektrienergia tootmine, tööstus, transport, hooned ja ehitus, ning põllumajandus – saavad eelolevatel aastakümnetel üle minna vähese CO2-heitega majandusele.

Euroopa Tuuleenergia Assotsiatsiooni (EWEA) tegevjuht Christian Kjaer juhtis sel nädalal Brüsselis toimunud tuuleenergia konverentsil tähelepanu sellele, et kuna transpordi ja põllumajanduse sektorid eraldavad ka 2050. aastal veel kasvuhoonegaase, siis peab energeetikasektor selleks ajaks olema täielikult üle läinud süsinikuvabade tehnoloogiate kasutamisele. See aga vajab koheseid ja senisest konkreetsemaid otsuseid ning kokkuleppeid ehk teisisõnu täiendavaid õigusakte veel senise Euroopa Komisjoni koosseisu ajal.

“Kuna fossiilkütuste elektrijaamad töötavad 30-45 aastat, siis määravad tänased investeeringute otsused meie energialiikide kasutamise ja süsinikdioksiidi heitkogused aastaks 2050,” ütles Kjaer. “See tähendab, et saavutamaks süsinikuvaba energeetika sektorit aastaks 2050, ei tohiks teoorias pärast 2015 aastat süsinikku emiteerivaid elektrijaamu enam ehitada.”

Täna toodab Euroopa umbes 20 protsenti oma elektrist taastuvatest energiaallikatest, järgmiseks kümneks aastaks on püstitatud selge trajektoor suurendamaks see number 34 protsendini, kusjuures 496TWh ehk 14% tarbimisest peaks tulema tuuleenergiast.

„Meetmed, kuidas sinna jõuda on nii meil kui mujal rakendatud, kuid 2009. aastal vastu võetud taastuvenergia direktiiv näeb ette ka barjääride eemaldamist taastuvenergia arengu teel ning siin on Eestil veel palju ära teha,“ kirjutatakse Eesti Tuuleenergia Assotsiatsiooni blogis.