Eile, 17. aprillil asutati "Taastuvenergia Klubi," mille avaürituse fookuses on riigi prioriteedid taastuvenergiasektoris ning Euroopa Liidu finantsvahendite suunamine valdkonna arendamiseks.

„Aastatel 2007 –2013 on Eesti kõige vähem Euroopa Liidu vahendeid taastuvenergiasse suunanud EL liikmesriik. Meile teadaolevalt ei plaani Eesti riik ka perioodil 2014–2020 suunata sentigi  eurorahadest taastuvenergia väiketootmise toetamiseks. Seda hoolimata tõsiasjast, et üheks Eesti prioriteediks vahendite planeerimisel on „Puhas ja mitmekesine looduskeskkond ning loodusressursside tõhus kasutus,“ selgitas Taastuvenergia Koja juhataja Rene Tammist. 

Karel Rütli

„Väiketuulikute või päikesepaneelide kasutuselevõtmine on lisaks energiasäästumeetmetele paljudele majapidamistele parimaks viisiks hüppeliselt kasvanud kodukulud kontrolli alla saada. Samuti on eurorahade kasutamine hea võimalus vähendada tarbija elektriarvet,“ lisas Tammist. 

Taastuvenergia toetajate klubi hakkab koondama eraisikuid, kellel on huvi taastuvenergeetika edendamise vastu. Klubi eesmärkideks on taastuvenergeetika propageerimine, info ja kogemuste jagamine väiketootmisseadmete soetamisel ja paigaldamisel ning kontaktide loomine inimestega, kes tegelevad taastuvenergia edendamisega. 

Taastuvenergia Klubi

Samuti pakub klubi võimalust koordineeritult taastuvenergia teemadel kaasa rääkida. Avaüritusel valiti klubi presidendiks Andres Meesak, samuti valiti neljaliikmeline klubi juhatus ning pandi paika lähikuude tegevused.