Rahvusvahelise Taastuvenergia Agentuuri (IRENA) loomise mõtted on liikunud juba 1980-st aastatest. Sellealane ettepanek tehti esimest korda ÜRO Uute ja Taastuvate Energiaallikate konverentsil 1981 aastal ning sellest ajast alates on idee korduvalt erinevate organisatsioonide poolt päevakorda tõstetud.

  • Energeetika
  • 11. september 2008
  • Päikesepaneele pildistas Katrin Jõgisaar, Bioneer.ee

Johannesburgi Säästva Arengu tippkohtumisel 2002 aastal anti ideele tugev poliitiline taust ja 10. aprillil 2003 aastal deklareeris Saksamaa parlament oma pühendumist IRENA loomisele. Aasta hiljem korraldas Saksamaa valitsus kõrgetasemelise konverentsi "Renewables 2004", millel erinevate riikide tipppoliitikud formuleerisid IRENA põhimõtted.

Alates sellest ajast on agentuuri administratiivne kujunemine läbinud erinevaid arenguetappe nagu loomise fikseerimine Saksa valitsuse koalitsioonilepingus, IRENA ettevalmistuskonverents Berliinis 2008 aasta kevadel ning tegevusplaani läbirääkimine parlamendis 18. juunil 2008.  

Saksa valitsuse poolt korraldatud IRENA ettevalmistuskonverentsil osales üle 170 delegaadi 60 riigist, sealhulgas Eestist. Saades innustust riikide tugevast toest, pandi kokku programmi töögrupp, kes töötab välja agentuuri esmased tegevusplaani ja ülesanded. Juulis toimus töögrupi seminar, mille tulemusena saadeti valitsustele kooskõlastamiseks organisatsiooni statuut ja tegevuskava tööversioon.

Valitsustel on võimalus oma parandusettepanekutega välja tulla kuni septembri lõpuni. Siis toimub Berliinis töögrupi teine koosolek, mille eesmärgiks on tuua avalikkuse ette statuudi ja tegevuskava lõppversioon. IRENA asutamiskoosolek on planeeritud 2009 aasta märtsiks. Siis otsustatakse ühtlasi, kuhu tuleb agentuuri peakorter.

Informatsiooni tegevusplaanidest saab töögrupi kodulehelt:  www.irena.org
Allikas: Energiasäästu portaal