Eestlastena me hoiame kokku, kui on ühised laulmised laulukaare all ning lööme meelsasti kaasa „Teeme ära“ laadsetes aktsioonides koos naabrite või sõpruskonnaga. Kui aga jutt läheb äritegemise peale, siis kes poleks kuulnud lugusid, kuidas ammune sõber koostööpartnerilt naha üle kõrvade tõmbas. Aga äris ei mõõdeta edukust emotsioonides, vaid numbrites! Ometi saab ka konkurentsitingimustes ühise eesmärgi nimel koostööd teha. Tuuleenergiaga kokku puutuvate inimeste koos tegemine konkretiseeris end klastrina. 

Klastriks nimetatakse ettevõtete kobarat, kus ei keskenduta omavahelisele konkurentsile, vaid kasutatakse liidetud teadmiste, oskuste ja võrgustike sünergiat ühiste probleemide lahendamiseks ning sarnaste ideede realiseerimiseks. Klaster on justkui kuhi, kuhu omavahel niiti pidi seotud liikmed kogu aeg midagi juurde tassivad. Mida suurem soov on koos ühiselt midagi saavutada, seda aktiivsemalt infot, kontakte, ideid ja ka raha kokku tuuakse.

Milleks klastrit vaja on?

Tsiteerides oma kunagist logistika õppejõudu on rahvusvahelisel areenil Eesti vaid kirp karu karvades ning see annab alatooni igale meie initsiatiivile, läbirääkimisele või pakkumisele.

Euroopa kliimapoliitika ning sellest tingituna ka energia tootmine on viimasel ajal väga muutunud. Tuumajaamasid juurde ei ehitata ning fossiilsetel kütustel põhinevaid elektrijaamu asendatakse taastuvenergia lahendustega. Tavainimesena näeme siin keskkonnasõbralikumat ning pikas perspektiivis ka odavamat elektrit, kuid see on vallandanud ühtlasi ka „rohelise tööstusrevolutsiooni“.

Tuuleenergia ei ole seega ainult tuulikute ehitamine Eestisse, vaid ka võimalus selles tööstuses rahvusvaheliselt läbi lüüa. Seepärast kogunesidki paar aastat tagasi Eestis tuuleenergia klastrisse ettevõtted, kes plaanivad ühise kasvu, innovatsiooni ja konkurentsivõime tõstmise abil järgmise kümnendi jooksul viia Eesti edukate Euroopa tuuleenergia tööstusriikide nimistusse.

Me ei saa olla enam pioneerid, sest Taani, Saksamaa ja Hispaania võtsid need riskid Euroopas juba kolmkümmend aastas tagasi, kuid sellegi poolest on massilisem võidujooks selles kasvavas energeetikasektoris alles alguses. Ning koos joostes on tuul meile tagant. 


Artikkel on pärit Terve Elu kalendrist 2012.