Viimasel ajal on huvi Euroopa Liidu keskkonnajuhtimissüsteemi (EMAS) rakendamise vastu Eesti ettevõtetes vähenenud. Samas on mitmetes liikmesriikides palju häid EMAS rakendamisega seotud näiteid, mis põhinevad riiklikel regulatiivsetel- ja toetusmeetmetel. See on aidanud kaasa ettevõtete ja organisatsioonide keskkonnategevuse parendamisele ja ka ringmajanduse põhimõtete rakendamisele. Nüüd on ka Eestil võimalus nendest kogemustest kasu saada.

2017. aastal alanud Euroopa Interreg projekti ENHANCE (EMAS as a Nest to Help And Nurture the Circular Economy) raames luuakse avalikule sektorile (eelkõige Keskkonnaministeerium, Keskkonnaagentuur ja teised huvirühmad) võimalused jagada, vahetada ja saada praktilisi kogemusi rahvusvahelisel tasandil EMAS süsteemi edukamaks rakendamiseks ning ringmajanduse põhimõtete levitamiseks Eestis. Projekti üleüldine siht on arendada riiklikke poliitikameetmeid, mis aitavad kaasa kohalike ettevõtete ressursitõhususe tõusule läbi EMAS määruse kohase keskkonnajuhtimissüsteemi rakendamise.

Käesoleval aastal koostati projekti raames valitud EL riikides ülevaade EMAS regulatiivsetest ja toetusmeetmetest. Eesti ülevaade näitas, et siin napib EMASi rakendamist motiveerivaid riiklikke meetmeid. „Eestis on näiteks Keskkonnainvesteeringute Keskuse vahendusel võimalik ettevõtetel taotleda rahalist toetust EMASi rakendamiseks,“ kommenteeris Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskuse vanemekspert Harri Moora. „Samas on teistes Euroopa riikides lisaks hulgaliselt positiivseid näiteid, mida võiks tuua üle ka Eestisse. Näiteks maksuvabastused, keskkonnalubade taotlusprotsessi lihtsustamine ja keskkonnaaruandlusega seotud halduskoormuse vähendamine.

Projekti käigus on kavas välja valida Eestile sobivad meetmed. Arutelu, milliseid ENHANCE projektis kogutud poliitikameetmeid Eestisse riiklikul tasemel üle tuua saab, jääb tulevasse aastasse. Sellesse protsessi kaasatakse ka Eesti ettevõtted ja teised huvigrupid.

Projekti üks eesmärk on läbi EMAS rakendamise ka ringmajandust arendada. “2018. aastal asub Keskkonnaministeerium koostama ringmajanduse süstemaatilist lähenemist toetavat strateegilist dokumenti, kuna Euroopa Liidu üldine eesmärk on liikuda ringmajanduse ehk ressursitõhususe suunas nii tootmisel kui laiemalt ka tarbimisel. Keskkonnajuhtimissüsteemid, sealhulgas EMAS, on hea võimalus ringmajanduse soodustamiseks,“ kommenteeris Keskkonnaministeeriumi keskkonnakorralduse osakonna peaspetsialist Mihkel Krusberg. „Meil on hea meel, et ringmajanduse edendamiseks saame kasutada ka ENHANCE projekti jooksul Euroopa riikide näidete põhjal kokku kogutud, analüüsitud ning Eesti konteksti sobivad poliitikameetmed, mis motiveerivad ettevõtteid EMASit rakendama,“ lisas Krusberg.

Töö EMAS rakendamise soodustamisel jätkub 2018. aasta veebruaris toimuval ENHANCE projekti rahvusvahelisel huvirühmade seminaril, mis keskendub keskkonnahoidlike hangetega seotud teemadele.