Maa-ametis sai valmis Looduslike pühapaikade kaardirakendus, mis koondab seni kaardistatud pühapaikade asukohaandmeid. Kasutaja leiab rakendusest lisaks hulga vanu ja uusi kaardikihte, mis aitavad pühapaiku ja oma kodukohta paremini uurida, mõista ja loodetavasti ka hoida.

Kaardirakendus avaneb siin.
 

Õigupoolest on see kaardi teine tulemine. Pühapaikade kaardirakendus valmis Maa-ametis esmakordselt 2018. a, kuid tuli metsafirmade survel mõni kuu hiljem maha võtta. Vahepealsetel aastatel oli kaart kättesaadav vaid Hiite Maja veebilehel, ning töö selle täiendamisega jätkus. Täna leiab kaardilt enam kui 1700 ajaloolist looduslikku pühapaika ning uurimistöö jätkudes täieneb kaart ka edaspidi.
Pühapaikade kaart jääb jätkuvalt avatuks ka Hiite Maja veebilehel:

Kaardirakenduse kirjeldus Maa-ameti geoportaalis:
Looduslike pühapaikade kaardirakendus koondab hiite ja teiste ajalooliste looduslike pühapaikade asukohaandmeid Maa-ameti erinevatelt kaardikihtidelt ning Tartu Ülikooli looduslike pühapaikade keskuse, Muinsuskaitseameti ja Hiite Maja sihtasutuse korraldatud uuringutelt.

Looduslikud pühapaigad on kaardirakenduses kuvatud punkt-, joon- ja pindalaobjektidena, mida ümbritseb reeglina 50 m laiune turvavöönd. Pindalaobjektide parema nähtavuse huvides on neile lisatud ka punktobjekt, mis on nähtav kuni mõõtkavani 1: 10000. Objekti teabeaknas esitatakse pühapaiga nimetus, aadress, ajalooline kihelkond, seisund ning viited ruumi- jm andmete teabeallikatele.
Hõlbustamaks pühapaikadega seotud andmete kasutamist, sh uurimistööd on kaardirakenduse vasakus menüüs võimalik avada täiendavaid kaardikihte nagu: kultuurimälestised, pärandkultuuri objektid, ristipuud, kohapärimus, metsaregister, looduskaitse, ajalooline haldusjaotus jm.

Kaardirakenduse eesmärk on pakkuda looduslike pühapaikade ruumiandmeid maaomanikele, kohalikele kogukondadele, omavalitsustele, FSC säästva metsanduse vabatahtlike sertifikaatide järgijatele, samuti loodus- ja kultuuripärandist huvitatud uurijatele ja laiemale avalikkusele.

Rakenduse on loonud Hiite Maja sihtasutus koostöös Maa-ameti ja Eesti FSCga. Kaardirakendus täieneb uurimistöö käigus pidevalt. Oodatud on ka kohalike elanike ja uurijate kaastöö. Kaardi täpsustamiseks või täiendamiseks palume kirjutada looduslike pühapaikade kaardirakenduse haldurile, Hiite Maja SA uuringujuhile Ahto Kaasikule ahto@hiis.ee