Andmebaasi saab sisestada ka vaatlusi sinu jaoks tundmatu liigi kohta. Selleks on vaja  vaadeldavast olendist foto teha ja see vaatluse juurde lisada. Liigi määramiseks saab abi küsida andmebaasis oleva foorumi kaudu.

Andmebaasi sisestatud vaatlustest on olulist abi loodusteadlastele ja - kaitsjatele, kes saavad lisateavet kaitsealuste liikide kasvukohtade ja elupaikade kohta. Kaitsealuste liikide kohta laekuv teave jõuab pärast Keskkonnaameti poolset ülekontrollimist riiklikusse keskkonnaregistrisse.

Loodusvaatluste andmebaasi kaardirakenduses saab kaardilt vaadata ka teiste poolt sisestatud vaatlusi, seal hulgas looduskaitsealuste objektide paiknemist.

Loodusvaatluste andmebaas on osa Eesti bioloogilise mitmekesisuse teabevõrgustikust, mis on kasutamiseks kõigile loodushuvilistele - nii õpilastele, harrastajatele kui teadlastele. Andmebaas loodi Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuse (ITK) ja Eesti Looduseuurijate Seltsi poolt.

Loodusvaatluste andmebaas: http://loodusvaatlused.eelis.ee
Bioloogilise mitmekesisuse teabevõrgustik: http://btv.eelis.ee