Kõikidele soovijatele loodusvaatluste sisestamiseks mõeldud andmebaas on muutunud nii välisilmelt kui tehniliste võimaluste poolest.

Andmebaasi sisestamisankeet on nüüdsest kiirem ja kasutajasõbralikum. Oluliselt on uuendatud ka andmebaasi avalikku kaardirakendust, mille abil saab näha andmebaasi sisestatud vaatlusi UTM (10x10 km) ruudu täpsusega ning taustainfoks kuvada kaardile looduskaitselised kaardikihid.

Lisaks on kaardil uudse lahendusena võimalik pärida looduskaitselise objekti (nt Lahemaa rahvuspark) piires tehtud vaatluste nimekirja. Samuti on uues lahenduses palju parem vaatluskoha märkimine kaardile. Kui varem polnud märkimine taustakaardi tõttu väga täpselt võimalik, siis nüüd saab seda teha palju täpsemalt, seejuures on taustana võimalik kasutada nii Eesti põhikaarti kui ka ortofotot.

Loodusvaatluste andmebaasi eesmärkideks on inimeste loodusteadlikkuse edendamine (andmebaas on loodud kõigile huvilistele oma loodusvaatluste registreerimiseks) ja Eestis elavate liikide leviku kaardistamisele kaasa aitamine.

Andmebaasi sisestatud vaatlusi kasutatakse näiteks levikuatlaste koostamisel ja erinevates analüüsides. Kaitsealuste liikide vaatlused jõuavad aga pärast looduses üle kontrollimist riiklikusse Keskkonnaregistrisse. Seega võib iga vaatlus sisaldada väärtuslikku informatsiooni ja osutuda väga kasulikuks.

Loodusvaatluste andmebaasi arendamine ja administreerimine toimub Keskkonnateabe Keskuse ja Eesti Looduseuurijate Seltsi koostöös. Andmebaasi arendamist on toetanud SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Loodusvaatluste andmebaas: http://eelis.ic.envir.ee/lva/LVA.aspx