Tänavune loodusvaatluste kampaania kutsub märkama tavalisemaid ja veidi haruldasemaid liike meie looduses, et nende levikut täpsustada.

  • Elurikkus ja looduskaitse
  • 14. aprill 2014
  • Foto: Böhringer Friedrich (Own work) [CC BY-SA 2.5 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5)], via Wikimedia Commons

Juba traditsiooniks kujunevate looduse vaatlemise kampaaniatega juhitakse tähelepanu harrastajate olulisele panusele liikide levikuandmete täpsustamisel. Seejuures on oluliseks eesmärgiks inimeste loodusteadlikkuse suurendamine.

Täna alanud ja septembri lõpuni kestva kampaania raames keskendutakse liigipaaridele, tutvustades ühtlasi nende eristamise tunnuseid. Imetajatest on sellised liigipaarid halljänes ja valgejänes ning harilik siil ja kaelussiil; roomajatest arusisalik ja kivisisalik; limustest võsa-vööttigu ja salu-vööttigu ning kiilidest: suur-rabakiil ja hännak-rabakiil.

Eraldi oodatakse andmeid aga ka järgmiste haruldasemate liikide kohta: roomajatest vaskuss, kahepaiksetest mudakonn, limustest viinamäetigu, taimedest mägiristik, liblikatest valgetähn-pajuliblikas, sammaldest harilik valvik ja soosammal ning seentest kaneelpruunik ja harilik tanuseen ehk maarasv.

Lisaks on nimekirjas ka 2014. aasta orhidee - hall käpp ja aasta liblikas – päevapaabusilm. Rahvusvahelise loenduse aasta raames oodatakse vaatlusandmeid ka valge-toonekure pesade kohta.

Oma panuse Eesti loodust puudutava väärtusliku info kogumisse saab anda igaüks, registreerides nähtu loodusvaatluste andmebaasi kodulehel olevasse elektroonilisse päevikusse. Saadud andmeid kasutatakse liikide levikuatlaste koostamisel ning erinevates analüüsides.

Täpsemalt saab vaatlusvõistluse ning selle tulemuste kohta lugeda andmebaasi kodulehelt

Loodusvaatluste kampaania läbiviijad on Eesti Looduseuurijate Selts, Keskkonnaministeerium ja Keskkonnaagentuur.