Praeguseks juba kaks kuud kestnud loodusvaatluste kampaania käigus on laekunud üle 200 vaatluse pea poolesajalt vaatlejalt. Enimvaadeldud liigid on valge-toonekurg, valgetähn-pajuliblikas ja päevapaabusilm. Märgatud on veel hall- ja valgejänest, aru- ja kivisisalikku, harilikku siili, hall käppa, vaskussi, kaneelpruunikut, võsa-vööttigu.

Septembri lõpuni kestev loodusvaatluste kampaania kutsub kõiki märkama ja märkima üles looduses esinevaid liike, mille kohta napib leviku andmeid.

Kampaania raames keskendutakse järgmistele liikidele: halljänes, valgejänes, harilik siil, kaelussiil, mudakonn, võsa-vööttigu, salu-vööttigu, viinamäetigu, suur-rabakiil, hännak-rabakiil, valgetähn-pajuliblikas, harilik valvik, soosammal, kaneelpruunik, harilik tanuseen ehk maarasv, vaskuss, arusisalik, kivisisalik, mägiristik, valge-toonekurg, aasta orhidee - hall käpp, aasta liblikas – päevapaabusilm.

Oma panuse Eesti loodust puudutava väärtusliku info kogumisse saab anda igaüks, registreerides nähtu loodusvaatluste kodulehel olevasse elektroonilisse päevikusse. Saadud andmeid kasutatakse liikide levikuatlaste koostamisel ning erinevates analüüsides.

Täpsemalt saab vaatlusvõistluse ning selle tulemuste kohta lugeda andmebaasi kodulehelt –  http://loodusvaatlused.eelis.ee

Loodusvaatluste kampaania läbiviijad on Eesti Looduseuurijate Selts, Keskkonnaministeerium ja Keskkonnaagentuur.