Ikka ja jälle reklaamitakse tooteid, mille kasutamisel lubatakse tervenemist mõnest kroonilisest haigusest või omistatakse muid uskumatuid omadusi. Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet soovitab taolistesse toodetesse suhtuda ettevaatusega.

 Sageli langevad taoliste reklaamide lõksu just vanemaealised- või mõjutatavamad inimesed, kes loodavad tootest lubatud kasu eelkõige oma tervisele. Näiteks lubatakse müügiks pakutava preparaadi abiga vabanemist pikka aega kestnud liiges- ja põlvevaludest või kuulmisvõimekuse taastamist. Taoliste toodete reklaamides ja kodulehtedel on tihtipeale edulood ja fotod inimestest, kes väidetavalt on neid kasutanud, sageli on lisatud ka mõne nii nimetatud eksperdi arvamus.

Reklaamiseaduse järgi ei tohi reklaam tugineda inimeste ebausul ega kasutada ära sihtgrupi vanusest tulenevat kergeusklikkust. Samuti ei tohi reklaamid jätta muljet, et esitataval teabel on teaduslik alus, kui see tegelikult puudub. Lisaks on keelatud tõele mittevastavad väited, et kaup või teenus ravib, leevendab või tõkestab haigusi, talitlushäireid või väärarendeid.

Viiteid ravitoimele võib kasutada vaid ravimitel, sest need on meditsiinilist toimet kirjeldavad ning nende mõju on teaduslikult tõestatud. Selliste väidete kasutamine tavatoodetel on tarbijate eksitamine ning ebaaus kauplemisvõte. Keelu põhjuseks on asjaolu, et kui heausklik tarbija jääb põhjendamatult lootma toote ravivale või muule omadusele, võib ta seetõttu jätta õigeaegselt arsti poole pöördumata.

Lisaks pettumusele, et toote kasutamine ei anna lubatud tulemust, võib probleeme tekkida toote tellimusest taganemise ja makstud raha tagasi saamisega. Oluline on meeles pidada, et kui toote müüja on registreeritud väljaspool Euroopa liitu, siis ei ole TTJA-l ega Euroopa liidu tarbija nõustamiskeskusel võimalik tarbijaid aidata.

TTJA paneb inimestele südamele, et nad suhtuksid kriitiliselt sotsiaalmeedias, ajalehtedes ja mujal reklaamitavatesse imetoodetesse.

Nõuandeid tarbijale

  •     Selgita välja, kes on kauba müüja ja milliseid andmeid tema kohta leidub.
  •     Kui võimalik, sisesta toote nimi ja/või kaupleja nimi internetiotsingusse, et näha, mida selle kohta on teised tellijad kirjutanud.
  •     Suhtu kriitiliselt lubatud imetoimesse ning tarbijate edulugudesse, sh inimestest enne ja pärast toote kasutamist tehtud fotodesse.
  •     Ära lange soodushinna pakkumise lõksu. Soodushinna eesmärk on meelitada tarbijaid imetoodet ostma.
  •     Kui Sul ei õnnestu toote müüjat tuvastada, leitud teave tema kohta on puudulik või vigane tooteinfo äratab kahtlusi, jäta kaup pigem ostmata.

Loe imetoodete ja ravivate toodete kohta täpsemalt ostatargalt.ee veebist.