Maa-alused soolasaalid võib võtta kasutusse energia ladustamiseks. See annab võimaluse pakkuda stabiilset elektrivarustust ka tuuleenergia kasutamise korral.

Koobaste massiiv Põhja Iirimaal võib saada osaliseks 200 miljoni naelase maksumusega projektis, kus energia ladustatakse koobastesse ja see võimaldab tuuleenergia integreerimise elektrivõrku. On välja pakutud pumbata suruõhk koobastesse tippkoormuste vahelisel ajal, kasutades selleks  väiksema elektritarbimise perioodil ülejäävat elektrit.

Suruõhku saab kasutada turbiinides tuulevaiksetel perioodidel, täites sellega taastuvenergiale esitatatavad järjepidevuse nõuet ja kõrvaldades seeläbi üldlevinud vastuväited tuuleenergiale. Firma Gaelectric avamere ja energia talletamise küsimustega tegeleva allüksuse juht Keith McGrane peab üheks suurimaks väljakutseks tuuleenergia potensiaali vabastamisel energia genereerimist tippnõudluse ajaks. Larne piirkonna koobastikku ladustatakse suruõhu abil tuuleenergialt saadud energiat ja realiseeritakse see tippnõudluse ajal või elektrivõrgu operaatori tellimuse kohaselt.

Briti Tuuleenergia Assotsiatsiooni andmetel on Suurbritannias installeeritud tuulegeneraatorite koguvõimsus juba 3,301 MW.