Maa-amet pälvis rahvusvahelise tunnustuse väga heade tulemuste eest geograafilise infosüsteemi arendamisel ja kasutamisel.

Geograafiline infosüsteem (GIS) ühendab endas arvutitarkvara, riistvara ja andmeid, et koguda, hallata ja analüüsida geograafilist teavet. Maa-ametile tõi maailma juhtiva GIS tarkvara tootja ESRI SAG (Special Achievement in GIS) auhinna GIS-i tulemuslik rakendamine topograafiliste andmete kogumisel ning kaartide kaasajastamisel.

“Meid valiti välja enam kui 100 000 GIS-i kasutava organisatsiooni hulgast, sest oleme GIS-i võimalusi oma asutuse töös väga tulemuslikult rakendanud,” ütles Raivo Vallner, Maa-ameti peadirektori esimene asetäitja peadirektori ülesannetes.

Kogu maailmas tunnustatud tänapäevaste põhimõtete ja GIS-i kasutamine võimaldab Maa-ametil uuendada topograafilisi andmeid andmebaasipõhiselt ning koostada andmetest erinevaid kaarte. Seeläbi on tagatud andmete parem kvaliteet ning nende korduvkasutus. Oluliselt on vähenenud ka kaartide valmistamiseks kuluv aeg.

Kõik Maa-ameti kogutud topograafilised andmed ja kaardid on avalikud ning tasuta kasutatavad populaarse veebipõhise kaardiserveri xgis.maaamet.ee kaudu. Lisaks sellele on võimalik kaarte kasutada mitmetes riiklikes infosüsteemides, mille üheks näiteks on reisiplaneerimise portaal peatus.ee.

“Viimastel aastatel on Maa-ameti infotehnoloogiline areng olnud tõesti kiire ja tulemuslik,” tunnustas ka keskkonnaminister Jaanus Tamkivi. “Maa-ameti kaardiserver X-GIS täieneb pidevalt nii võimaluste kui ka andmete osas. Kohe on käivitumas ka maamüügi elektroonilised oksjonid.”

ESRI (Environmental Systems Research Institute, Inc) on maailma juhtiv GIS-tarkvara tootja, mis on asutatud 1969. aastal. ESRI tooteid kasutab üle 300 000 organisatsiooni maailmas. ESRI president Jack Dangermond annab Maa-ametile auhinna üle juulikuus toimuval 30. ESRI rahvusvaheliste kasutajate konverentsil.

ESRI Special Achievement in GIS auhinna kohta saab täpsemalt lugeda: www.esri.com/sag.