Maailma paremaks muutvate organisatsioonide veebileht Maailmamuutjad.ee esimestele liitujatele nüüd avatud. 

  • Ettevõtlus
  • 4. oktoober 2018
  • Foto: https://pixabay.com/photos/hands-world-map-global-earth-600497/

Maailmamuutjad.ee on Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku poolt loodud mitmekülgne veebitööriist. See aitab ühiskondliku eesmärgiga organisatsioonidel seada selgeid sihte, jälgida tulemusi ning neid avalikkusele tutvustada. Tegemist on abivahendiga nii organisatsioonidele endile kui ka nende toetajatele ja koostööpartneritele.

Liituma on oodatud kõik ühiskondlike eesmärkidega organisatsioonid. Samuti võivad suuremate organisatsioonide või ettevõtete puhul eraldiseisvalt liituda organisatsiooni alla kuuluvad positiivse mõjuga programmid.

Liituda sooviv organisatsioon täidab leheküljel põhjaliku küsimustiku, mis aitab läbi mõtelda oma peamised sihtrühmad, nendele mõeldud tegevused ja tegevuste peamised tulemusindikaatorid. Lisaks on võimalus lisada tõendusmaterjali oma tegevuse väärtuse kohta (näiteks uuringute tulemused või personaalsed kogemuslood inimestest, kes on organisatsiooni tegevusest kasu saanud).

Veebilehega liitumine on tasuta. Sealjuures annab kõikidele liitujatele tagasisidet Maailmamuutjad.ee hindajate tiim, kes kontrollib enne avaldamist üle organisatsiooni poolt sisestatud info korrektsuse.

Maailmamuutjad.ee ühe rahastaja, Kodanikuühiskonna Sihtkapitali, juhataja Agu Laius kutsub üles uut tööriista julgelt ära kasutama: “KÜSK julgustab kõiki avalikes huvides tegutsevaid organisatsioone oma eesmärke läbi mõtlema, tulemusi mõõtma ja efektiivselt kommunikeerima. Maailmamuutjad.ee on selle jaoks kasulik tööriist. Oleme KÜSKi töös näinud, et mõtestatumalt tegutsevad organisatsioonid esitavad tugevamaid taotluseid. Mis veelgi tähtsam, viivad neid ka edukamalt ellu. ”

Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku eestvedaja Jaan Aps lisas: “Maailmamuutjad.ee aitab ammutada ka inspiratsiooni teiste organisatsioonide tegevusest. Lisaks saab leida enda väärtustega sobivaid organisatsioone nendesse tööle või vabatahtlikuks kandideerimiseks. Rahastajana on võimalik aga võrrelda sarnaste eesmärkidega organisatsioonide tulemusi.”

Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku (SEV) missiooniks on sotsiaalsete ettevõtete arvu, suutlikkuse ja mõju suurendamine Eestis. Alates SEVi asutamisest 2012. aastal on olnud üheks oluliseks küsimuseks: “Kuidas sotsiaalsed ettevõtted ikkagi mõju loovad?” Jaan Apsi eestvedamisel hakkasid tiimiliikmed looma platvormi, mis muudaks mõju kaardistamise ja avalikustamise lihtsamaks. Tänaseks on selge, et lahendusena valminud tööriist Maailmamuutjad.ee võib olla abiks kõikidele ühiskondlike eesmärkidega organisatsioonidele.

Maailmamuutjad.ee aitab ühiskondliku eesmärgiga organisatsioonidel areneda