Narva Muuseum on Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fondi, keda Eestis esindas Integratsiooni- ja Migratsiooni Sihtasutus „Meie Inimesed“ (MISA), toel välja töötanud rea haridusprogramme, mis on suunatud Eesti ajaloo ja looduse tundmaõppimisele läbi Narva prisma.

Programmid hõlmab kahte suurt teemat: "Loodus ja inimene" ja "Aeg ja ajalugu". Mõlemad teemad jagunevad omakorda tundideks, mis toimuvad Narva linnuses.

Osalejatele jutustatakse, kuidas inimene on mõjutanud loodusmaastiku kujunemist, milline oli ajalooline Narva kaubanduse osatähtsus nii ida kui ka lääne suunas ja paljudest muudest asjadest.

Tundide juurde on välja töötanud ka illustreeritud töövihikud, mis võimaldavad iseseisvat tööd.

narvamuuseum.ee