Ehkki metaan on süsihappegaasist märgatavalt ohtlikum kasvuhoonegaas, pole tema heite üle siiani kuigivõrd muretsetud, sest seda on enam-vähem tasakaalustanud metaani lagunemine atmosfääris, teatas MTÜ Loodusajakiri oma infokirjas.

Hiljuti kinnitas Ameerika geofüüsikaseltsi ajakiri Geophysical Review Letters aga, et alates 2007. aasta algusest on see tasakaal rikutud. Tundub, et atmosfääri on paisatud miljoneid kuupmeetreid metaani lisaks. Metaani eraldavad märgalad ja riisipõllud, samuti prügilad, seda tekitavad mäletsevad kariloomad, aga muidugi vabaneb hulgaliselt metaani ka gaasi- ja söetööstusest. Atmosfääris reageerib metaan vabade radikaalidega, mille tulemusena tekivad kliimamuutuste seisukohalt ohutud ühendid. Tasakaalu nihke teine ajend ongi võimalus, et neid vabu radikaale on atmosfääris nüüd mingil põhjusel vähem.

Eriti mõistatuslikuks muudab asja see, et metaani hulga ootamatu suurenemine on sedastatav enam-vähem kõigis seirepunktides. Ootuspärane oleks, et tõus on suurem tööstuslikul põhjapoolkeral, sest lisametaani jaotumisele ühtlaselt üle terve atmosfääri peaks kuluma üle aasta.

Põhjapoolkeral suurenenud metaanikoguse ühe võimaliku põhjusena on välja toodud erakordselt soe mullune aasta Siberis, mis pani bakterid vohama ja soodest rohkem metaani tootma. See ei seleta aga kuidagi metaanikoguse rohkenemist ka lõunapoolkeral. Sestap teeb olukord keskkonnakaitsjaile ja teadlastele tõsiselt muret.

IEMA