Riigikogus tuleb täna kolmandale lugemisele elektrituruseaduse (ELTS) muutmise seaduse eelnõu (SE 156). Selle seaduse vastuvõtmisel avaneb energiatootmisjaamades õigus toota elektrit puidu põletamist subsideerides, seadmata piiranguid materjali päritolule. Keskkonnaorganisatsioonid kutsuvad kodanikke Riigikogu ette, et aidata meie rahvasaadikutel mõista, kuidas metsaelupaikade hävitamist soosiv seadus ei kõlba Eesti seadusruumi.

Keskkonnaorganisatsioonid kutsuvad loodusest hoolivaid inimesi osalema SE156 seaduseelnõu vastasele meeleavaldusele kolmapäeval, 29. septembril kell 13.00 Toompeal. 

Eestimaa Looduse Fondi juhatuse aseesimees ja metsaprogrammi juht Siim Kuresoo leiab, et Eesti metsadel on meile pakkuda nii palju muud, kui põlevkiviga segatult elektrijaamade turbiine ringi ajada. “Mitmes viimaste aastate teadustöös nimetatakse bioenergeetikast tulenevat raiesurvet üheks peamiseks meie piirkonnas metsanduse intensiivistumise põhjuseks,” ütleb Kuresoo ja lisab, et puidumasspõletamine on kahjulik nii kliimale kui elurikkusele. 

"Jäätmetena" läheks põletusse enamik meie kodumaistest puu- ja põõsaliikidest, millest tööstus ei saa sirget palki ega paberipuud. Aastas võimaldaks see seadusemuudatus raiuda lagedaks ligi 70 km²  metsalindude elupaiku. Puidu põletamist koos põlevkiviga loetakse paberil n-ö CO2-neutraalseks ja selle niinimetatud rohelise elektri tooraine tootmise eest makstaks eelnõu järgi ka toetust.

“Kui atmosfääris on juba liiga palju süsinikku, siis loogiline oleks lõpetada selle juurde paiskamine, mitte suurendada seda puude masspõletamisega,” märgib Päästame Eesti Metsad MTÜ juhatuse liige Terje Põvvat ja lisab, et selleks aastaks leiab suur hulk teadlasi, et fossiilkütuse asemel biomassi põletamine kiirendab kliimamuutust, mitte ei vähenda seda.

Kliimaaktivist ja keskkonnaorganisatsioonide 29. septembril Toompeal toimuva meeleavalduse korraldaja Andra Jelle leiab, et mets ei võrdu puit: “Otsus astuda samm meie elukeskkonna süsteemse hävitamise ja loodusressursside ammendamise suunas on otseses vastuolus nii meie põhiseaduse kui ka säästva energia kavaga.”

Eelnõu

Loe ka 20. septembril ajalehes Postimees ilmunud arvamuslugu "Siim Kuresoo: riigikogu saab metsapuude massilise põletamise veel ära hoida" .