Puidu kui taastuva energiaallika kasutamine on levinud kogu Euroopas. Ka on puit hinnatud loodussõbraliku ehitusmaterjalina, sest puidust toodete valmistamine kulutab tavapäraste ehitusmaterjalide tootmisega võrreldes vähem energiat ja tekitab vähem süsinikku. Seega aitab betooni, plastiku ja terase asendamine puiduga vähendada kasvuhoonegaaside teket, teatas Keskkonnaministeerium.

  • Kliima
  • 3. november 2008
  • Pildistas Katrin Jõgisaar, Bioneer.ee

Euroopa metsanädalal osalenud riikide esindajad rõhutasid, et metsad on üliolulised kogu maailma energiavaru seisukohast. Ka on suurenenud metsade tähtsus kliimamuutustega võitlemisel. Puud seovad ja talletavad kasvades süsihappegaasi, hoides ära selle jõudmise atmosfääri. Süsinik salvestub puutüvedesse, okstesse, lehestikku, juurtesse ja pinnasesse ehk teisisõnu – jätkusuutlikult ja säästvalt majandatud metsad tarbivad olulisel määral süsinikku. Isegi puidust valmistoode jätkab veel süsiniku salvestamist.

“Metsadega on kaetud ligi 44% Euroopa pindalast ja see ala suureneb, sest aastas kasvab Euroopas metsi juurde 360 miljonit tihumeetrit,” ütles Keskkonnaministeeriumi metsaosakonna juhataja Marku Lamp. “Ka Eestis kasvab metsa juurde rohkem kui raiutakse.”

Eesti esindajad tutvustasid Euroopa metsanädalal Eesti metsanduse arengukava, mis tagab metsade jätkusuutliku kasutamise ning arengu. “Näiteks on sellest kavast ja Eesti pikaaegsetest kogemustest metsade jätkusuutlikul majandamisel innustust saanud Moldova Vabariik, püüdes meie eeskujul ka oma metsade pikaaegset arengut kavandada,” ütles Lamp.

Lambi sõnul on Euroopa riikide jaoks väga edumeelne ka Eesti metsanduse elektrooniline seire- ja infosüsteem, mis muudab lihtsamaks nii metsaomanike kui ka metsandusega tegelevate ametnike elu. “See, et metsateatise saab teele saata mõne arvutikliga, tundub paljudele meie naaberriikide metsameestele uskumatuna.”

Mets katab üle poole (51%) Eesti maismaast ja on üks meie suuremaid looduslikke ja majanduslikke rikkusi. 70% ehk 1,5 miljonit hektarit Eesti metsadest on tulundusmetsad, ülejäänud hoiu- ja kaitsemetsad. „Metsade kaitse 30%-lise osakaaluga edestame tublisti naaberriike. Näiteks Lätis on 19,5%, Leedus 18,7%, Rootsis 12,3%, Venemaal 10,7% ja Soomes 7,2% metsadest kaitse all,” märkis Lamp.

Metsasuse poolest on Eesti Euroopas 4. kohal, jäädes tahapoole vaid Soomest, Rootsist ja Sloveeniast. Metsamaa pindala ühe elaniku kohta on Eestis 1,7 hektarit ja kasvava metsa tagavara ühe elaniku kohta ulatub 337 tihumeetrini.

Euroopa metsanädalale pühendatud kohtumise Roomas korraldasid Euroopa Komisjon, Euroopa Ministrite Metsakaitse Konverents (MCPFE), ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsioon (FAO) ja ÜRO Eurooa Majanduskomisjon.

Lisainfo:
Marku Lamp,
Keskkonnaministeeriumi metsaosakonna juhataja
626 2920

Allikas: Keskkonnaministeerium