Viimastel päevadel on avalikkuses olnud juttu metsaistikutest, mis taimetootjatel üle jäävad. Soovijad leiavad tänavu metsaistutusmaterjali pakkujate nimistu Keskkonnaameti kodulehelt.

Selleks tuleb kodulehelt www.keskkonnaamet.ee valida valdkonnad/metsandus/kultiveerimismaterjal. Ühtlasi soovitab Keskkonnaamet  metsaomanikel metsauuenduse planeerimisel koostööd teha, et hoida kokku kulusid ja tagada metsade kvaliteetne uuenemine.

Metsauuendust kavandavad maaomanikud võiks esmajärjekorras võtta ühendust oma piirkonna metsaomanike ühistutega, et saada ülevaade lähipiirkonnas tegutsevatest metsataimlatest ja sobilike taimede olemasolust, uuendamise ja metsakultuuride hooldamise põhimõtetest ning juba toimivast koostööst.

Keskkonnaameti metsaosakonna juhataja kt Jaanus Kala hinnangul on just lähipiirkonna metsaomanike ühistegevus olulise tähtsusega: "Ühiselt taimlatest metsataimi tellides on võimalik säästa nii transpordikuludelt kui kohati ka taimede hinnas. Asi aga ei piirdu vaid taimede ostmise ja istutamisega. Varakult on vaja endale selgeks teha, millised taimed
millisesse kasvukohta sobivad ja kuidas neid lähiaastail  hooldada. Metsaomanike organisatsioonid ja maakondlikud tugiisikud on selliste teadmiste jagamisel kindlasti abiks."

Metsaomanikel soovitatakse taimede ostmisel veenduda, et turustatavad taimed vastavad ettenähtud kvaliteedile ja müüjal on olemas kehtiv kultiveerimismaterjali tootmise tegevusluba.  Ühtlasi tuletatakse meelde, et metsa uuendamisele peab eelnema metsateatise esitamine Keskkonnaametile.

Lisianfo: Jaanus Kala, Keskkonnaameti metsaosakonna juhataja kt, 5144510, jaanus.kala@keskkonnaamet.ee

Vt. ka: Nimekiri metsaühistutest: http://www.eramets.ee/?op=body&id=4

Nimekiri maakondlikest metsanduse tugiisikutest: http://www.eramets.ee/?op=body&id=298

Nimekiri kultiveerimismaterjali tootmise teveusluba omavatest isikutest:
http://www.keskkonnaamet.ee/images/stories/metsandus/kultiveerimismaterjali%20tootmise%20tegevusload_01.03%202009.pdf


Metsateatise esitamise kord:
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12769217&searchCurrent