Keskkonnaamet tuletab meelde, et loomapoegade loodusest loata eemaldamine ja koju toomine ei ole lubatud. Viimati pälvis Ameti tähelepanu juhtum, kus inimene tõi koju vastsündinud põdravasika ning loodab riigilt saada tuge looma üleskasvatamiseks.

  • Maamajandus
  • 2. juuni 2014
  • Pildistas Katrin Jõgisaar, Bioneer.ee

„Kui inimene korjab tee äärest üles metsloomapoja ning viib koju, arvates et teeb sellega loomale heateo, siis eksib ta rängalt. Tänu inimese sekkumisele on võetud sellelt vasikalt normaalse elu võimalus. Üks põdravasikas ei avalda Eesti põdrapopulatsiooni seisundile mõju ja seetõttu ei ole mõistlik ka antud looma üleskasvatamine. Teistmoodi käitume juhtumite puhul, kus tegemist on haruldase loomaga ning kus iga üksikindiviid omab olulist mõju populatsioonile tervikuna. Nende juhtumite puhul on riik valmis kulutama ressursse ka rehabilitatsiooniks,“ kommenteeris juhtumit Keskkonnaameti nõunik Teet Koitjärv.

Põdravasika tehistingimustes üleskasvatamine ei ole mõistlik, kuna tehiskeskkonnas kasvanud loom võib muutuda eluohtlikuks inimesele ning loodusesse tagasi lastes ei pruugi ta looduses enam liigiomaselt käituda.

Põdravasika üleskasvatamine on ka kallis ning praegust põtrade arvukust arvestades pole mõistlik kulutada ressursse põdra üleskasvatamiseks. Samuti ei ole võimalik loodusest eemaldatud põtra viia loomaaeda, sest loomaaedades on põtru juba piisavalt.

Põtrade arvukus on viimase 19 aasta jooksul pidevalt tõusnud ning sageli on metsaomanikud hädas põtrade poolt tekitatud kahjustustega. Põder on jahiuluk ning näiteks 2013. aastal kütiti kokku 6532 põtra.

Looduses looma- ja linnupoegi kohates või linnupesa leides on kõige mõistlikum neist kohe kiiresti eemalduda, sest nii anname nende vanematele võimaluse poegade juurde tagasi pöörduda.  Enamasti on abituna näiva looma või linnu vanemad ajutiselt eemale peletatud ning nad naasevad oma poegade juurde kohe, kui oht inimeste näol on möödunud.