Lisaks päästeameti infotelefonile 112 tasub meeles pidada ka telefoninumbrit 1313. Miks? Sellepärast, et just sellele numbrile on mõtet helistada keskkonnaga seotud probleemide korral.

Keskkonnainspektsiooni valvetelefon 1313 töötab ööpäevaringselt ning sellel numbril saab edastada teateid keskkonnareostuste ja keskkonnaalaste õigusrikkumiste kohta.

Alates 01.05.2009 tuleb Keskkonnainspektsiooni valvetelefonile 1313 mobiiltelefonilt helistades tasuda kõne eest kõneteenusnumbrile helistamise tavahind (3.56 kr/min), lauatelefonilt helistades tuleb tasuda vastava operaatori teenuspaketi põhine hind.

Helistage, kui märkate näiteks:

- keskkonnareostust või reostuse ohtu

- ebaseaduslikku looduskasutust (metsaraie, kalapüük vms)

- jäätmete viimist loodusesse

- massiliselt surnud linde, loomi või kalu

- maanteel hukkunud või vigastatud suurulukit (metskits, metssiga, põder)

Teedel hukkunud või vigastatud väikeulukitest tuleks teatada maanteeinfokeskuse telefonil 1510

Kas 1313 on ka nõuandetelefon

Paljud inimesed helistavad valvetelefonile sooviga saada keskkonnaalast nõu või informatsiooni keskkonna korralduslikes küsimustes. Näiteks soovitakse informatsiooni keskkonnaalaste lubade väljaandmise kohta, millega Keskkonnainspektsioon ise ei tegele. Sellistel puhkudel suunatakse helistaja vastava küsimusega tegeleva spetsialisti või ametkonna poole. Lihtsamatele küsimustele püüab 1313 valvetöötaja ise vastuse anda.

Milliseid teateid 1313 veel vastu võtab

Valvetelefon 1313 võtab lisaks elanike ja asutuste esindajate kõnedele vastu ka kalalaevade teateid. Kalalaevad peavad teatama oma sadamasse tulekust ning püütud kalakogustest. See annab keskkonnakaitseinspektoritele ülevaate toimuvast püügist ning operatiivse kontrolli võimaluse.

1313 loomise eesmärk ja areng

Keskkonnainspektsiooni valvetelefon töötab alates 2000. aastast. See loodi eelkõige inspektsiooni töövahendiks ja õigusrikkumisi puudutavate teadete saamiseks.

Valvetelefonile 1313 tulevate kõnede arv ja ka probleemide ring on aga aasta-aastalt kasvanud. Valvetelefonist on kujunenud mitmesuguse keskkonnaalase info vastuvõtmise ja edastamise keskus. Näiteks 2006. aastal helistasid eraisikud ja asutused valvetelefonile 8022 korda, lisaks võeti vastu 5416 kalalaevade teadet.

Tasub veel arvestada, et valvetelefonil on korraga valves üks töötaja ja seetõttu võib tihedamal helistamise ajal numbri kättesaamine aega võtta.

Allikas:  www.kki.eewww.rescue.ee